Lựa chọn một Designated Router trong OSPF – – VnPro

OSPF sẽ quyết định xem có nên chọn ra 1 DR và BDR hay không. Điều này phụ thuộc vào kiểu kết nối của interface hay còn gọi là OSPF network type. Có nhiều dạng kết nối khác nhau nhưng ở đây chỉ xét 2 trường hợp chính là point-to-point và broadcast.

Môi trường point-to – point và Broadcast

Khi không cần 1 DR trong mạng, các Router láng giềng có thể thực hiện ngay việc trao đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu trực tiếp với nhau. Điều này xảy ra khi 2 Routers kết nối trực tiếp với nhau trong môi trường point-to-point. Trong môi trường broadcast, một DR cần phải được lựa chọn. Lúc này, DR đóng vai trò là nơi để các Router trong mạng trao đổi cơ sở dữ liệu với nhau.

Thay vì các Routers trao đổi trực tiếp với nhau, chúng sẽ trao đổi với 1 DR để giảm việc ngốn băng thông. DR sẽ sử dụng những thông tin này để gửi trả lại cho các Router trong mạng. Các Router không phải là DR được gọi là non-DR Routers. Nói cách khác DR đóng vai trò là nơi trung chuyển thông tin cho các Routers trong mạng. Một Backup DR – BDR là một Router dự phòng cho DR khi xảy ra sự cố. Khi DR gặp sự cố và không còn “sống” trên mạng thì BDR sẽ được sử dụng để thay thế cho DR. Khi đã có một DR và BDR thì các non-DR Routers sẽ thiết lập quan hệ lân cận với DR và BDR và không thiết lập với các Routers khác. Các non-DR Routers giao tiếp với DR sử dụng địa chỉ IP 224.0.0.6.

Các DRs sử dụng địa chỉ 224.0.0.5 để gửi thông tin cho các Routers. Để lựa chọn một DR, các Routers láng giềng sẽ xem xét 2 thông số được liệt kê trong gói tin Hello mà nó nhận được để lựa chọn ra DR là: OSPF priority ( giá trị ưu tiên) và RID.

– Router gửi gói tin Hello có giá trị OSPF priority cao nhất được lựa chọn làm DR.

– Nếu giá trị OSPF priority giữa các Routers bằng nhau, Router nào có RID lớn hơn sẽ là DR.

– Giá trị priority được đưa về 0 thì Router đó sẽ không tham gia quá trình lựa chọn DR nữa.

Các bước lựa chọn DR và BDR:

Lựa chọn DR

Lựa chọn DR

Bước 1: Một Router bắt đầu việc lắng nghe OSPF Hellos. Nếu sau khoảng thời gian dead interval mà nó không nhận được OSPF Hello nào thì sẽ tự là DR.

Bước 2: Nếu có Hellos từ các Routers khác, Router nào với giá trị priority cao nhất sẽ được chọn là DR, sau đó là bắt đầu tương tự cho việc lựa chọn BDR. Một giá trị priority bằng 0 sẽ loại Router ra khỏi quá trình chọn lọc.

Bước 3: Nếu 2 hoặc nhiều Router có cùng OSPF priority, Router nào có RID cao nhất được lựa chọn làm DR, tương tự với BDR. Sau khi một DR được lựa chọn, quá trình trên sẽ không lặp lại cho đến khi DR hoặc BDR mất tín hiệu.

Hà Phùng Khắc Thăng – VnPro