Phân biệt giá trần, giá sàn và giá tham chiếu – HSC Online

Chia sẻ trên: 241284

Giá trần, giá sàn, giá tham chiếu là các khái niệm cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Cùng HSC Online tìm hiểu giá trần, giá sàn, giá tham chiếu là gì và cách thể hiện trên bảng giá chứng khoán:

1. Phân biệt giá tham chiếu, giá trần và giá sàn

a. Giá tham chiếu là gì?

Giá tham chiếu là mức giá làm cơ sở cho việc tính giới hạn dao động giá chứng khoán trong phiên giao dịch.

Cách tính:

HOSE HNX UPCOM Giá tham chiếu Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt). Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt). Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt).

b. Giá trần là gì?

Giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch.

Cách tính: Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)

c. Giá sàn là gì?

Giá sàn là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch.

Cách tính: Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

Trong đó: Biên độ dao động của các sàn được quy định như sau:

HOSE HNX UPCOM Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đống, Chứng chỉ quỹ ETF 7% 10% 15% Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại 20% 30% 40% Trái phiếu Không quy định Không quy định Không quy định Đối với trường hợp trả cổ tức/ thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền Không quy định 30% Không quy định

2. Một số trường hợp đặc biệt trên sàn HOSE

♦ Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF có mức giá trần-sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động ± 7% nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

♦ Trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần và sàn sẽ được điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

Tìm hiểu thêm: Học chứng khoán nên bắt đầu từ đâu?

3. Cách thể hiện Giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng giá

Để nhà đầu tư dễ phân biệt, trên bảng giá thường quy định màu cho các mức giá. Chẳng hạn ở bảng giá của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu được hiển thị màu vàng, giá trần màu tím còn giá sàn được hiển thị màu xanh da trời. Các mức giá tăng và giảm còn lại được hiển thị lần lượt là màu xanh lá cây và màu đỏ.

Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng điện tử HOSE

Minh họa: Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng điện tử HOSE

Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng điện tử HSX (1).png

Minh họa: Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng điện tử HNX

Ngoài ra, ở một số công ty chứng khoán, mức độ tăng/giảm giá của cổ phiếu có thể được hiển thị dựa trên sắc độ xanh hoặc đỏ. Cổ phiếu tăng giá càng mạnh thì màu xanh càng đậm. Cổ phiếu càng giảm giá thì màu đỏ càng đậm và ngược lại. Giá trần sẽ được thêm ký hiệu CE (celling), giá sàn được thêm ký hiệu FL (floor) bên cạnh để phân biệt.

Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng giá của HSC

Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng giá trực tuyến của HSC (1)

Minh họa: Cách thể hiện giá tham chiếu, giá trần và giá sàn trên bảng giá của HSC

Mở tài khoản chứng khoán online