Top 4 đề xuất bỏ khái niệm trồng người hot nhất, đừng bỏ qua

1 Đề xuất bỏ khái niệm &039trồng người,&039 &039tiên học lễ, hậu học văn&039

 Đề xuất bỏ khái niệm &039trồng người,&039 &039tiên học lễ, hậu học văn&039
 • Tác giả: tiin.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 4.97 (681 vote)
 • Tóm tắt: Đề xuất bỏ khái niệm ‘trồng người,’ ‘tiên học lễ, hậu học văn’. 22/11/2021 23:06. Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng khái niệm ‘trồng người’, quan điểm ‘tiên 
 • Nguồn: Đây là đề nghị của giáo sư Trần Ngọc Thêm, giáo sư đầu ngành của cả nước về văn hóa học, đặc biệt chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, tại Hội thảo giáo dục 2021 với chủ đề ‘Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo.’ Hội thảo do Ủy …

2 Không thể lấy khái niệm ngày xưa để giải thích thời hiện đại

 Không thể lấy khái niệm ngày xưa để giải thích thời hiện đại
 • Tác giả: tuoitrethudo.com.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 4.66 (587 vote)
 • Tóm tắt: · TTTĐ – Đề xuất không nên sử dụng rộng rãi các quan điểm, khái niệm “Tiên học lễ, … Bỏ khái niệm “Trồng người”, “Tiên học lễ, hậu học văn”
 • Nguồn: Người thầy giáo tốt là người dạy chân lý, người thầy giáo giỏi là người dạy học sinh tìm ra chân lý… Tôi không thấy câu “Tiên học lễ, hậu học văn” lạc hậu một chút nào nhưng mọi người lại cố tình giải thích theo quan niệm từ xa xưa thì không được. …

3 Đề xuất bỏ khái niệm ‘trồng người,’ ‘tiên học lễ, hậu học văn’

Đề xuất bỏ khái niệm 'trồng người,' 'tiên học lễ, hậu học văn'
 • Tác giả: baoangiang.com.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 4.41 (417 vote)
 • Tóm tắt: Đề xuất bỏ khái niệm ‘trồng người,’ ‘tiên học lễ, hậu học văn’. 22/11/2021 – 15:44. Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng khái niệm “trồng người”, quan điểm “tiên 
 • Nguồn: Theo ông, sáng tạo thuộc về tài năng trong khi xã hội Việt Nam truyền thống hướng đến ổn định nên không hướng đến tài năng mà đề cao chữ lễ, “tiên học lễ hậu học văn,” đề cao sự phục tùng. “Bác không nhắc đến chữ ‘lễ’ trong cuộc đời của mình, Bác …

4 Không Thể Lấy Khái Niệm Ngày Xưa để Giải Thích Thời Hiện đại

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 4.35 (570 vote)
 • Tóm tắt: 27 thg 11, 2021 · Bỏ khái niệm “Trồng người”, “Tiên học lễ, hậu học văn”. … Chúng tôi đề xuất không nghĩ và nói “trồng người””, GS Trần Ngọc Thêm nói
 • Nguồn: Theo ông, sáng tạo thuộc về tài năng trong khi xã hội Việt Nam truyền thống hướng đến ổn định nên không hướng đến tài năng mà đề cao chữ lễ, “tiên học lễ hậu học văn,” đề cao sự phục tùng. “Bác không nhắc đến chữ ‘lễ’ trong cuộc đời của mình, Bác …