Giới thiệu về CPC nâng cao (ECPC) – Brandee

ECPC tìm kiếm các phiên đấu giá quảng cáo có nhiều khả năng dẫn đến chuyển đổi hơn và sau đó tăng giá thầu CPC tối đa của bạn (sau khi áp dụng bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào bạn đã đặt) để cạnh tranh khốc liệt hơn cho các nhấp chuột đó. Nếu nhấp chuột dường như có ít khả năng chuyển đổi hơn, AdWords sẽ giảm giá thầu của bạn. ECPC sẽ cố gắng giữ CPC trung bình thấp hơn CPC tối đa mà bạn đặt (bao gồm cả điều chỉnh giá thầu), nhưng CPC trung bình có thể vượt quá CPC tối đa của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

ECPC là một dạng Đặt giá thầu thông minh của AdWords, sử dụng nhiều tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá chẳng hạn như thiết bị, trình duyệt, vị trí và thời gian trong ngày để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh duy nhất của ai đó, nhưng không điều chỉnh để phù hợp với toàn bộ phạm vi của các chiến lược Đấu thầu thông minh khác, chẳng hạn như CPA mục tiêu và Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo.

ECPC cho quảng cáo văn bản khả dụng trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị, nhưng không khả dụng cho chiến dịch cài đặt ứng dụng. Đối với Quảng cáo mua sắm, ECPC chỉ hoạt động trên Google Tìm kiếm.

ECPC khả dụng dưới dạng tính năng tùy chọn kèm theo đặt giá thầu CPC thủ công hoặc dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Bạn sẽ có thể áp dụng tối ưu hóa giá thầu ECPC một cách chiến lược hơn cho toàn bộ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể mà bạn chọn. Tìm hiểu thêm về chiến lược giá thầu danh mục đầu tư

Cách theo dõi chuyển đổi hoạt động với ECPC Sự khác biệt giữa ECPC và đặt giá thầu CPA mục tiêu

Điều chỉnh giá thầu với ECPC

ECPC tự động tính đến các tỷ lệ chuyển đổi khác nhau cho tất cả các loại lưu lượng truy cập, nhưng đặt điều chỉnh riêng biệt cho các thiết bị di động. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải đặt bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào (ngoài thiết bị di động) để ECPC tối đa hóa số chuyển đổi. Tuy nhiên, nếu muốn đặt giá thầu linh hoạt hơn cho một số loại lưu lượng truy cập nhất định, bạn vẫn có thể chọn đặt điều chỉnh giá thầu. Điều chỉnh này sẽ được áp dụng bên cạnh điều chỉnh tự động của ECPC.

Điều chỉnh trên thiết bị di động cũng có thể giúp kết hợp bất kỳ chuyển đổi bổ sung nào không được theo dõi bằng cách sử dụng thẻ theo dõi chuyển đổi AdWords (chẳng hạn như lượt ghé qua cửa hàng). ECPC sẽ tiếp tục tự động đặt điều chỉnh giá thầu cho lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn so với lưu lượng truy cập trên máy tính bảng dựa trên sự khác biệt về tỷ lệ chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm Giới thiệu về điều chỉnh giá thầu.

Cách bật ECPC

Chiến dịch của bạn phải bật theo dõi chuyển đổi để sử dụng ECPC. Ngoài ra, hãy nhớ rằng cách ECPC hoạt động cho Chiến dịch mua sắm sẽ hơi khác so với cách ECPC hoạt động trên Tìm kiếm và Hiển thị. Tìm hiểu thêm về cách Thiết lập ECPC cho Chiến dịch mua sắm.

Hướng dẫn