Chương trình làm phong phú nội dung công việc (Job enrichment

Chương trình làm phong phú nội dung công việc (Job Enrichment)

Khái niệm

Chương trình làm phong phú nội dung công việc trong tiếng Anh là Job Enrichment.

Job Enrichment là một khái niệm quản trị liên quan đến việc “thiết kế” lại các công việc để tăng thêm thử thách cho nhân viên và tránh để công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Job Enrichment thúc đẩy động lực của nhân viên khi làm phong phú công việc bằng cách tăng thêm trách nhiệm, tự chủ và kiểm soát trong thực hiện công việc. Job enrichment tạo cơ hội cho người lao động học hỏi thêm về công việc và giúp đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ bằng cách phát triển các kĩ năng cá nhân và nghiệp vụ.

Tầm quan trọng của Job Enrichment

– Là một trong những kĩ thuật “thiết kế” công việc khác nhau để xác định vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của người lao động

– Tăng thẩm quyền ra quyết định của người lao động, làm cho cá nhân mỗi người tham gia nhiều hơn với các nhiệm vụ có ý nghĩa hơn trong công việc, thách thức các kĩ năng của người lao động

– Không chỉ tăng thêm động lực cho người lao động mà còn giúp tổ chức/doanh nghiệp đạt được mục tiêu hiệu quả hơn về lâu dài bằng cách sử dụng người lao động hiệu quả hơn

Nguyên tắc của Job Enrichment

Theo nhà tâm lí học Frederick Herzberg (1968), người quản lí nên sử dụng những nguyên tắc sau để việc thực hiện Job Enrichment được hiệu quả:

– Bỏ đi một số sự kiểm soát trong khi vẫn duy trì trách nhiệm

– Tăng trách nhiệm của cá nhân đối với công việc riêng

– Cung cấp cho mỗi cá nhân một nhiệm vụ hoàn chỉnh theo từng đơn vị

– Cấp thêm thẩm quyền cho nhân viên trong hoạt động của họ

– Làm báo cáo định kì trực tiếp cho chính mỗi người lao động chứ không phải cho người giám sát

– Đưa ra những thử thách mới và có độ khó cao hơn trước đây

– Phân công các cá nhân theo từng nhiệm vụ cụ thể hoặc chuyên ngành; cho phép họ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình

Ưu điểm của Job Enrichment

– Giúp người lao động có thêm động lực tại nơi làm việc kèm theo nhiều trách nhiệm hơn

– Giảm lượng công việc lặp đi lặp lại và đóng vai trò quan trọng trong việc giảm sự hao phí tại nơi làm việc

– Mở đường cho sự phát triển sự nghiệp của một người lao động

– Có nhiều khả năng ra quyết định giúp người lao động phát huy phẩm chất lãnh đạo

– Sự thỏa mãn trong công việc được tăng lên khi một công việc được làm giàu bằng nhiều kĩ năng hơn, công ty cũng có được các sản phẩm có chất lượng cao hơn từ cùng một nhân viên

Nhược điểm của Job Enrichment

– Với quá nhiều trách nhiệm và quyền lực với người lao động, doanh nghiệp có thể mất kiểm soát

Job Enrichment có thể làm một người lao động cảm thấy quá tải và có thể gây ra sự không hài lòng

(Tài liệu tham khảo: MBAskool.com; Study.com)