Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm: – Tài liệu text – 123doc

+y uyx uxW MW M+ =σ=462mm N=2 2. 3τ σσ +=td= 862mm NVậy mặt cắt đảm bảo điều kiện bền do[ ]σ σ ≤td

5. Phương pháp bố trí gân tăng cứng thành dầm:

Đối với dầm hai thành tiết diện hình hộp để tăng cứng cho tấm thành và các tấm biên, đồng thời tăng độ cứng chống xoắn tiết diện ngang của dầm: gân tăng cứng đượcbố trí là các vách ngăn. Các vách ngăn là các tấm thép được bố trí trong lòng của dầm hàn với các tấm thành và tấm biên.Các gân tăng cứng thành dầm sẽ chia tấm thành dầm thành các khoang nhỏ. Khi mất ổn đònh cục bộ, các khoang không ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy cần tiến hành kiểm tra ổnđònh cục bộ của các khoang nhỏ được giới hạn bởi các gân tăng cứng và tấm biên: các khoang có hình chữ nhật, có kích thước tùy thuộc vào việc bố trí các gân tăng cứng thànhdầm gọi là các tấm kiểm tra.Tấm kiểm tra được giới hạn bởi các gân đứng và hai tấm biên của dầm.Để tăng khả năng chống uốn theo phương ngang ta bố trí thêm các gân dọc. Tùy vào chiều cao của thành dầm mà ta chọn bố trí một gân dọc hay nhiều gân.gân dọc vách ngăn6. Tính toán kiểm tra bền mối ghép bulông: Liên kết các kết cấu thép của cần trục chòu tải trọng động và dao động hay dùng bulôngtinh và bulông có độ bền cao, đảm bảo cho mối nối có độ tin cậy lớn.Để đảm bảo khả năng chòu lực và độ tin cậy cao trong suốt quá trình làm việc, ta sử dụng loại bulông có cường độ cao. Loại bulông này được làm từ thép hợp kim 40X, sauđó được gia công nhiệt. Giống như các loại buông thường bulông thô, độ chính xác của bulông có cường độ cao không cao, nhưng do bulông được làm từ thép có cường độ caonên ta có thể vặn đai ốc rất chặt bằng clê lực làm cho thân bulông chòu kéo và gây lực ép rất lớn lên các chi tiết ghép.Mối ghép bulông được sử dụng để liên kết các chân với các dầm ngang của cần trục. Mối ghép chòu các lực N, Mx, My. Do đó, ứng suất trong các bulông lắp ráp được xác đònh như sau:1 11 1. ..y yx xblJ xM Jy MF nN ++ =σ+uxM=472086142Nmm+uyM=735298381mm N+N=2424840mm N+xJ=4,477.1010 4mm+F=1282002mm+yJ=7,4615.10104mm+ n=56 bulông Lấy tọa độ của bulông xa nhất 960,780 để kiểm tra bền:2 1010 .4615 ,7 960. 73529838110 .477 ,4 780. 472086142128200 .56 2424840+ +=blσ=18,02 Nmm2- Ứng suất có kể đến tải trọng tính toán của bulông:06 ,54 02, 18. 5, 15 ,1 .1= += +=bl ttk kσ σNmm2≤[ ]σTrong đó: + k=1,3÷1,5: hệ số dự trữ để mối nối không bò tách do tải trọng động + k1=1,4÷1,5: hệ số tính đến sự phân bố ứng suất không đều trên các bulôngVậy mối ghép đảm bảo điều kiện bền.

7. Tính toán và kiểm tra mối hàn: