Già néo đứt dây là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Ý nghĩa của thành ngữ “già néo đứt dây”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

già néo đứt dây có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu già néo đứt dây trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ già néo đứt dây trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ già néo đứt dây nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới già néo đứt dây

 • nhà cao cửa rộng là gì?
 • vị thần phải nể cây đa là gì?
 • ăn xổi ở thì là gì?
 • kẻ cắp gặp bà già là gì?
 • tương kế tựu kế là gì?
 • chó chê mèo rậm lông là gì?
 • mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa là gì?
 • thánh nhân đãi kẻ khù khờ là gì?
 • có rau ăn rau, có cháo ăn cháo là gì?
 • mũ ni che tai, việc ai cũng biết là gì?
 • hữu thuỷ vô chung là gì?
 • trông gió bỏ buồm là gì?
 • được voi đòi tiên là gì?
 • rượu không say, say vì chén là gì?
 • xanh vỏ, đỏ lòng là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “già néo đứt dây” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

già néo đứt dây có nghĩa là: Quá căng thẳng, không chịu nhượng bộ sẽ làm hỏng việc, gây đổ vỡ.

Đây là cách dùng câu già néo đứt dây. Thực chất, “già néo đứt dây” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ già néo đứt dây là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.