Hội cựu giáo chức – Đảng và đoàn thể

Giới thiệu

Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Mỏ-Địa chất được thành lập ngày 28 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định số 1324/QĐ-MĐC của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hội Cựu giáo chức Trường là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công dân Việt Nam gồm những người nguyên là giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã công tác tại trường. Hội Cựu giáo chức trường chịu sử quản lý trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và sự quản lý của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Mỏ-Địa chất được thành lập nhằm tập hợp các cựu giáo chức trong trường phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, phát huy tiềm năng, trí tuệ đóng góp vào các hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường thông qua hoạt động tư vấn, phản biện các đề án của nhà trường về chương trình đào tạo, giải pháp thu hút người học, xây dựng quỹ khuyến học …; Đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, tạo điều kiện để các cựu giáo chức tiếp tục giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tổ chức

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023) với trên 200 đại biểu tham dự, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành hội gồm 11 đồng chí, PGS.TS Trần Xuân Hà được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch hội.

Hội Cựu giáo chức trường được tổ chức thành 08 chi hội, gồm:

1. Chi hội cựu giáo chức Khối hành chính có 40 hội viên

2. Chi hội cựu giáo chức Khoa Khoa học cơ bản có 64 hội viên

3. Chi hội cựu giáo chức Khoa Mỏ có 30 hội viên

4. Chi hội cựu giáo chức Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất có 41 hội viên

5. Chi hội cựu giáo chức Khoa Trắc địa bản đồ và Quản lý đất đai có 69 hội viên

6. Chi hội cựu giáo chức Khoa Dầu khí và Khoa Công nghệ thông tin có 35 hội viên

7. Chi hội cựu giáo chức Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa Lý luận chính trị và Khoa Giáo dục quốc phòng có 17 hội viên

8. Chi hội cựu giáo chức Khoa Cơ điện và Khoa Xây dựng có 38 hội viên

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã và đang triển khai một số hoạt động theo Nghị quyết Đại hội cựu giáo chức và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.