Hàm Choose và cách dùng hàm Choose trong Excel – Unica

Choose là một trong những hàm Excel hữu ích, hữu ích hơn là khi kết hợp với các hàm khác mang lại một số lợi ích vô cùng tuyệt vời. Ở cấp độ cơ bản nhất, bạn sử dụng hàm Choose trong Excel để nhận giá trị từ danh sách bằng cách chỉ định vị trí của giá trị đó. Hơn nữa trong hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ thấy rõ khái niệm hàm Choose là gì, một số cách sử dụng hữu ích của hàm và thấy được sự kết hợp của hàm với các hàm khác tạo nên chức năng tuyệt vời thế nào nhé.

1. Công thức hàm Choose trong Excel

– Nếu như chỉ nhìn thoáng qua tên hàm thì các bạn cũng đã thấy hàm có tên tiếng việt là lựa chọn, đúng như cái tên của hàm diễn tả, hàm được tạo ra trong excel để trả về giá trị từ danh sách dựa trên vị trí đã chỉ định.

– Cú pháp của hàm choose Excel cũng khá đơn giản:

=CHOOSE(index_num, value1, [value2]…)

Trong công thức của hàm bên trên:

– Index_num là bắt buộc đây là vị trí sẽ được trả về.

– Value1, value2 là các giá trị từ kết quả trả về.

2. Một số lưu ý khi dùng hàm Choose

– Nếu index_num là 1 thì hàm CHOOSE sẽ trả về value1, nếu nó là 2 thì CHOOSE sẽ trả về value2,…

– Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE!.

– Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

– Các đối số giá trị hàm CHOOSE có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản. Giá trị value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn.

>> Xem thêm: Cách dùng hàm address – Hàm trả về địa chỉ ô trong Excel

3. Cách sử dụng hàm Choose trong excel

3.1. Cách dùng hàm Choose cơ bản nhất

– Trong các công việc thường ngày làm với excel chúng ta ít khi sử dụng hàm lựa chọn giá trị trong excel, nhưng số ít trường hợp chúng ta cũng cần phải dùng hàm để tìm kiếm một số thông tin của bảng dữ liệu, ví dụ dưới đây minh họa cho chức năng của hàm:

Cách sử dụng cơ bản hàm choose trong Excel

– Ngay khi nhập xong hàm bạn sẽ nhận được giá trị mà hàm đã tìm kiếm trên bảng tính và trả về giá trị đúng của dữ liệu bạn cần tìm.

– Đây là chức năng cơ bản của hàm và trong thực tế làm việc với người excel người dùng thường kết hợp hàm để trả thực hiện công việc nâng cao hơn.

3.2. Hàm Choose kết hợp với hàm Sum

– Như chúng ta cũng đã thấy hàm Sum là một hàm tính tổng các giá trị thường hay được áp dụng nhiều trong excel, đây là một hàm thông dụng.

– Khi kết hợp cùng hàm Choose, hàm sum sẽ thực hiện được một công việc nâng cao hơn, xem ngay ví dụ dưới đây:

vi-du-ham-choose-ket-hop-ham-countif.png

Sử dụng hàm choose kết hợp hàm sum(1)

– Tính tổng tiền thu được từ bảng trên theo công thức hàm kết hợp thu được kết quả là 10500000.

– Tính tổng số lượng đã bán các sản phẩm áp dụng công thức hàm như dưới đây:

vi-du-ham-choose-ket-hop-ham-countif.png

Sử dụng hàm choose kết hợp hàm sum(2)

3.3. Hàm Choose kết hợp với hàm Countif

– Hàm choose cũng rất hay thường được sử dụng để kết hợp với hàm Countif – là môt hàm dùng để đếm với điều kiện nhất định. Hai hàm này kết hợp để giải quyết công việc như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu:

vi-du-ham-choose-ket-hop-ham-countif.png

Sử dụng hàm choose kết hợp hàm countif

– Trên đây hàm choose chọn vùng điều kiện vùng để cho hàm countif đếm trong vùng điều kiện các giá trị cần tìm. Sau khi nhấn enter kết quả trả về 2.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng hàm Hlookup trong Excel hiệu quả

3.4. Hàm Choose kết hợp với hàm Weekday

– Hàm Choose kết hợp với hàm Weekday giúp bạn tìm ra thứ trong tuần dựa trên ngau tháng năm.

– Công thức được sử dụng như sau: =CHOOSE(WEEKDAY(A2),”Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ ba”,”Thứ tư”,”Thứ năm”,”Thứ sáu”,”Thứ bảy”)

Trong đó:

– A2 là vị trí ô chứa ngày tháng năm.

– Hàm Weekday trả về tuần trong năm của một ngày.

ham-choose-trongExcel-1.jpg

Hàm Choose kết hợp cùng hàm Weekday

Ngoài những kiến thức mà Unica đã chia sẻ trong bài viết trên, nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel thì có thể tham khảo nội dung Video bài giảng sau:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

Hàm choose trong excel luôn là hàm hỗ trợ đắc lực cho các hàm khác trong excel không chỉ riêng hai hàm trên mà còn kết hợp với rất nhiều các hàm khác làm các công việc hiệu quả. Hệ thống hàm chức năng trong học Excel liệu bạn đã tự tin biết hết và áp dụng các hàm vào trong bài tập của mình.

Tags: Excel