Hydro Hóa | Năng Suất Cao | Chi Phí Thấp

Bằng cách thực hiện công nghệ hydro hóa, các nhà khoa học có thể đạt được năng suất cao và hiệu quả khối lượng, phạm vi phản ứng lớn và hoạt tính chất xúc tác cao (chi phí thấp). Công nghệ hydro hóa đã được phát triển để giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển, chuyển giao và sản xuất của quy trình hydro hóa.

Phân tích FTIR tại chỗ (ReactIR) cung cấp sự giám sát nội tuyến liên tục quy trình hydro hóa trong phòng thí nghiệm, thí điểm nhà máy và nhà máy. Các nhà khoa học sử dụng thông tin phản ứng thời gian thực để xác định điểm bắt đầu và điểm cuối của phản ứng, cơ chế phản ứng, động học, sự hình thành và phá vỡ liên kết hóa học cũng như theo dõi sự hình thành sản phẩm và chất trung gian.

Máy trạm tổng hợp (EasyMax) điều khiển chính xác nhiệt độ và các thông số khác để đảm bảo thí nghiệm có tính tái sản xuất cao cũng như phát triển các quy trình mạnh mẽ ở quy mô phòng thí nghiệm với kiến thức về thông số có khả năng mở rộng.

Tài nguyên Hydro hóa

 • Hiểu biết Rõ về Tính chất Động học Bất thường trong quy trình Hydro hóa của một Nitrobenzen Thay thế
 • Một Thí nghiệm Đo nhiệt lượng Phản ứng Rõ ràng Để Nhanh chóng Lựa chọn Chất xúc tác
 • Một Hoạt động Tổng hợp Chọn lọc Ba chiều của Lactone Aerangis: Kết hợp Trình tự Hydro hóa Liên tục và Xúc tác sinh học vào một Trình tự Enzym hóa học
 • Đánh giá Quang phổ Raman để Xác định Đồng phân cis và transtrong Dầu đậu nành được Hydro hóa Một phần
 • Kiểm tra Sự ổn định của Chất Trung gian Corey-Kim
 • Quang phổ Giữa-IR Trực tuyến như một Phương pháp Thời gian thực trong Giám sát Phản ứng Hydro hóa
 • Kiểm tra Quang phổ Trực tuyến (FTIR/Raman) của Phản ứng trong Công nghiệp: Tổng hợp Tributyltin azide và Hydro hóa Chloronitrobenzen
 • Hydro hóa Xúc tác Bất đối xứng Trình tự Liên tục: Tối ưu hóa Phản ứng bằng cách sử dụng Phân tích Nội tuyến FTIR
 • Một Phương pháp Kết hợp để Mô tả đặc điểm của Phản ứng Xúc tác bằng cách sử dụng Đầu dò Động học Tại chỗ
 • Nghiên cứu sự Hydro hóa của hợp chất Nitro được Chọn bởi Phép đo Nhiệt lượng Đồng thời, FTIR và Tín hiệu Hấp thụ Khí
 • Carbonila Etylen với Xúc tác Molypden. II. Điều tra Quang phổ của Phản ứng và Trạng thái cân bằng của Molypden Hexacarbonyl và Molypden Halocarbonyl trong Điều kiện Phản ứng
 • Hydro hóa Ngược với Xúc tác Iridium của Imin trong Dioxide Carbon Siêu tới hạn
 • Xác định Điểm cuối của một Quy trình Tổng hợp Hóa chất Bằng cách Sử dụng Quang phổ Giữa-hồng ngoại Được đo Trực tuyến
 • Lấy mẫu Động của các Phản ứng Liên tiếp: Ứng dụng cho Amin hóa Acrylonitrile
 • Vai trò của Phép đo nhiệt lượng Phản ứng trong Sự phát triển và Tăng quy mô Nitrat hóa Thơm