Hướng dẫn sử dụng eprint cho máy in hp

Bạn có thể kết nối và thực hiện các thao tác với ePrint. ePrint cho phép bạn in trực tiếp đến máy in HP từ một điện thoại thông minh, máy tính xách tay, hoặc thiết bị di động khác.

Tài liệu này chứa tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu với ePrint và bắt đầu sử dụng dịch vụ miễn phí này.

Chú ý: Để sử dụng ePrint, HP sản phẩm của bạn phải được kết nối với một mạng có dây (Ethernet) hoặc không dây với một kết nối Internet hoạt động. Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ ứng dụng hoặc trình điều khiển trên thiết bị di động của bạn.

Thực hiện theo các bước sau để thiết lập dịch vụ ePrint trên máy in HP của bạn nếu ePrint chưa được kích hoạt.

Chú ý: Là một phần của việc thiết lập ePrint, HP khuyên bạn nên thực hiện một cập nhật sản phẩm trên máy in HP của bạn để đảm bảo rằng máy in có update chức năng. Theo mặc định, sản phẩm của bạn đã được thiết lập để nhận được cập nhật tự động. Nếu mặc định không được thay đổi, sản phẩm của bạn đã được cập nhật, và bạn có thể bỏ qua bước này để cho phép các dịch vụ Web, nếu không thực hiện theo các bước theo thứ tự trình bày.

Bước 1: Xác định nếu một bản cập nhật firmware có sẵn

Thực hiện theo các bước sau để xác định nếu máy in của bạn có cài đặt up-to-date firmware.

1. On the printer’s control panel, touch Setup (""), and then touch LaserJet Update .

4. Touch Check for Updates Now . The printer searches for, and then installs any available updates

Chú ý: Nếu máy in không tìm thấy bất kỳ bản cập nhật, màn hình hiển thị bảng điều khiển trở về màn hình chủ. Máy in của bạn hiện đang chạy firmware mới nhất.

Bước 2: Kích hoạt dịch vụ Web từ bảng điều khiển của máy in

Thực hiện theo các bước sau để kích hoạt dịch vụ Web từ bảng điều khiển của máy in.

Chú ý: Máy in tự động cho phép các dịch vụ Web khi bạn cài đặt phần mềm sản phẩm. Bạn chỉ cần kích hoạt các dịch vụ Web nếu bạn chọn không tham gia các dịch vụ Web trong khi cài đặt phần mềm, hoặc nếu bạn đang sử dụng máy in, mà không cần kết nối nó với một máy tính hoặc cài đặt phần mềm.

1. On the printer control panel, touch the Web Services icon ( ). The Web Services Settings menu opens.

2. Touch Enable Web Services . The printer enables Web Services, and then prints an information page.

The information page contains the printer code that you use to register your HP printer at HP ePrintCenter in the next step.

Các trang thông tin có chứa mã máy in mà bạn sử dụng để đăng ký máy in HP tại HP ePrintCenter trong bước tiếp theo.

NOTE:If Enable Web Services does not display, and the HP Web Services menu opens with a list of options, then HP Web Services is already enabled.

Bước 3: Đăng ký tại HP ePrintCenter

Tại HP ePrintCenter, bạn có thể quản lý các công việc in ấn của bạn, trình duyệt các ứng dụng, và thay đổi các thiết lập ePrint của bạn. Sau khi bạn đăng ký tại ePrintCenter, HP gửi cho bạn địa chỉ email duy nhất của máy in.

Thực hiện theo các bước sau để đăng ký tại ePrintCenter.

Tới ePrintCenter, và sau đó nhấp vào Đăng nhập. Sign In ePrintCenter cửa sổ sẽ mở ra.

Trong Đăng nhập trong ePrintCenter cửa sổ, hãy nhấp vào Tạo một tài khoản. Tạo một HP Web Services tài khoản của cửa sổ sẽ mở ra.

Nhập thông tin của bạn trong các lĩnh vực văn bản, và sau đó nhấp vào Tạo Tài khoản. Thêm một máy in vào cửa sổ Tài khoản của bạn sẽ mở ra.

Trong hộp văn bản Enter Mã Máy in, gõ mã máy in được tìm thấy trên trang thông tin mà bạn đã in trong bước trước hoặc khi bạn cài đặt phần mềm sản phẩm.

Nhấp vào OK. Bạn đã thêm thành công sẽ mở ra cửa sổ máy in của bạn.

Bước 4: Tùy chỉnh địa chỉ email của máy in (tùy chọn)

Hệ thống ePrint tạo ra một địa chỉ email duy nhất cho sản phẩm của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi địa chỉ email này để một trong đó là dễ dàng hơn để nhớ.

Thực hiện theo các bước sau để tùy chỉnh địa chỉ email của sản phẩm.

Chú ý: Nếu bạn không muốn để tùy chỉnh địa chỉ email, bạn có thể chọn để tùy chỉnh nó bất cứ lúc nào. Để tùy chỉnh địa chỉ email, trang Máy in ePrintCenter, và sau đó nhấp vào Thay đổi bên cạnh địa chỉ email của sản phẩm.

Trên Bạn đã thêm thành công cửa sổ máy in của bạn, nhấn Next. Cửa sổ Tùy chỉnh Máy in Địa chỉ Email sẽ mở ra.

Nhập địa chỉ email trong hộp thoại. Email có thể từ 6 đến 30 ký tự, và có thể là một sự kết hợp của các chữ cái, số, dấu gạch dưới, và hai dấu chấm.

Nhấp vào Kiểm tra. Hệ thống ePrintCenter kiểm tra nếu địa chỉ email có sẵn.

Nếu địa chỉ email có sẵn, nhấp vào Lưu.

Nếu địa chỉ email không có sẵn, hãy thử để kiểm tra một địa chỉ email khác, hoặc nhấp vào một trong những địa chỉ được đề nghị, và sau đó nhấp vào Lưu.

In với ePrint

Sau khi bạn đã thiết lập ePrint, bạn có thể in tài liệu và hình ảnh từ bất kỳ thiết bị kết nối điện thoại di động hoặc mạng (chẳng hạn như một chiếc điện thoại, máy tính xách tay, netbook, hoặc các thiết bị di động khác) để sản phẩm của bạn HP ePrint cho phép. Đơn giản chỉ cần tạo một tin nhắn email, đính kèm các văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn in, và sau đó gửi tin nhắn email đến địa chỉ email duy nhất sản phẩm HP của bạn. Các email và file đính kèm sẽ in đến sản phẩm HP của bạn.

Thực hiện theo các bước sau để in tài liệu và hình ảnh từ thiết bị kết nối mạng của bạn đến sản phẩm của bạn HP ePrint cho phép.

Chú ý: Các máy chủ ePrint sẽ không chấp nhận các tin nhắn email được gửi từ các định dạng mail có dạng theo domain tên miền vd: quangvinh@cuongphu.com.vn.

Từ các ứng dụng tin nhắn email trên thiết bị kết nối điện thoại di động hoặc mạng, tạo một tin nhắn email mới, và sau đó thêm bất kỳ file đính kèm mà bạn muốn in.

Để in một thông báo email mà bạn nhận được từ một người nào khác, mở tin nhắn trong ứng dụng nhắn tin, và sau đó chọn Chuyển tiếp email.

Gõ hoặc chọn địa chỉ email ePrint của bạn trong trường To:.

NOTE:Type only your ePrint email address in the To: field, and do not type any additional email addresses in other fields. The ePrint server does not accept email print jobs if there are multiple email addresses entered in the To: or Cc: fields.

Touch or click Send to send the email.

The print job prints to the main tray of your HP product.

Nguồn: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03330636&cc=vn&dlc=en&lc=en&os=219&product=5255956&softwareitem=lj-108135-3&sw_lang=#N433