Tổng hợp 4 ikigai book review hot nhất

1 Book Review – Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life

 • Tác giả: legalbites.in
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 4.91 (881 vote)
 • Tóm tắt: Overall, this book is truly uplifting . The reader is intrigued by the simplicity and calming tone it offers, and it captures the attention of the reader till the end. The book unleashes the Japanese Zen philosophy, inspiring the readers to search and discover their individual ikigai
 • Nguồn: Overall, this book is truly uplifting. The reader is intrigued by the simplicity and calming tone it offers, and it captures the attention of the reader till the end. The book unleashes the Japanese Zen philosophy, inspiring the readers to search …

2 [Book Review] Ikigai, bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của

[Book Review] Ikigai, bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của
 • Tác giả: thehanoichamomile.com
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.71 (567 vote)
 • Tóm tắt: · Cuốn sách khá nhỏ gọn và mình chỉ mất có một buổi sáng để đọc xong nó. Nội dung khá nhẹ nhàng, hợp với việc vừa uống trà vừa đọc sách. Bìa sách 
 • Nguồn: Khi mình tìm thấy nguồn tác giả trên bài viết internet và đem đối chiếu với cuốn sách, thì lại hoàn toàn khác. Trong khi sách mình mua tác giả là người Nhật, thì những bài viết về Ikigai ở trên mạng lại chủ yếu dẫn nguồn từ cuốn sách cũng có tên …

3 Book Review: Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life by Francesc Miralles and Hector Garcia Puigcerver

 • Tác giả: eatmy.news
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.57 (578 vote)
 • Tóm tắt: · Once you understand the meaning of the word Ikigai, the book tries to explain the deep art of staying young while growing old. It gives the 
 • Nguồn: Khi mình tìm thấy nguồn tác giả trên bài viết internet và đem đối chiếu với cuốn sách, thì lại hoàn toàn khác. Trong khi sách mình mua tác giả là người Nhật, thì những bài viết về Ikigai ở trên mạng lại chủ yếu dẫn nguồn từ cuốn sách cũng có tên …

4 Book Review – IKIGAI : The Japanese secret to a long and happy life

 • Tác giả: linkedin.com
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 4.2 (271 vote)
 • Tóm tắt: · The book is about the people living in Okinawa who have found a way to live a happy and long life. People of Okinawa have found their ikigai and 
 • Nguồn: There are some scientific data and many stories given alone which makes it little lazy to read in between. There are few chapters about the concepts and many chapters on the data and stories. A person who is only looking for concepts alone, the …