Top 8 khái niệm câu đố hay nhất

1 CÂU ĐỐ | VĂN HỌC VIỆT NAM – WordPress.com

 • Tác giả: vanvietnam.wordpress.com
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.82 (907 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm: Câu đó là một thể loại văn học dân gian mà chức năng chủ yếu là phản ánh đặc điểm của sự vật hiện tượng bằng phương pháp giấu tên và nghệ thuật 

2 Câu đố là gì? –

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.63 (570 vote)
 • Tóm tắt: · Câu đố là hình thức sáng tác dân gian có chức năng miêu tả, phản ảnh đặc điểm của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội bằng 
 • Nguồn: Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm ra đặc trưng và chức năng của từng đồ vật cá biệt và sau đó phản ánh thông qua sự so sánh, hình tượng hóa. Hoạt động đố giải là một quá trình chuyển hóa giữa tư duy logic và tư duy hình tượng. Chẳng hạn khi đố về …

3 [ĐÚNG NHẤT] Câu đố là gì? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 4.48 (466 vote)
 • Tóm tắt: Một cách định nghĩa khác thay cách “nói chệch” bằng “nửa kín nửa hở” là của ông Đỗ Bình Trị (SGK 10 . T1 . Ban KHXH). Theo ông, câu đố là những câu (nói) 
 • Nguồn: Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm ra đặc trưng và chức năng của từng đồ vật cá biệt và sau đó phản ánh thông qua sự so sánh, hình tượng hóa. Hoạt động đố giải là một quá trình chuyển hóa giữa tư duy logic và tư duy hình tượng. Chẳng hạn khi đố về …

4 Câu đố dân gian của người việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học

 • Tác giả: text.xemtailieu.net
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 4.35 (458 vote)
 • Tóm tắt: KHÁI QUÁT VỀ CÂU ĐỐ DÂN GIAN 1.1.1. Khái niệm về câu đố … Căn cứ vào sự phân biệt ngôn ngữ /lời nói, câu đố có nghĩa từ vựng và nghĩa tu từ
 • Nguồn: Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm ra đặc trưng và chức năng của từng đồ vật cá biệt và sau đó phản ánh thông qua sự so sánh, hình tượng hóa. Hoạt động đố giải là một quá trình chuyển hóa giữa tư duy logic và tư duy hình tượng. Chẳng hạn khi đố về …

5 Khái niệm – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 4.14 (445 vote)
 • Tóm tắt: câu đố dân gian và sơ lược về một số biện pháp tu từ, lý thuyết ngữ dụng học có liên quan. 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÂU ĐỐ DÂN GIAN 1.1.1. Khái niệm câu đố 
 • Nguồn: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vnCHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬNĐể làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu hình thức, những căn cứ cũng như phương thức xây dựng câu đố, luận văn sẽ trình bày khái quát vềcâu đố dân gian …

6 (PDF) Cau do | Minh Thông Nguyễn – Academia.edu

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 3.88 (239 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, câu đố có số lượng khá phong phú. Về mặt hình thức và nội dung, câu đố thể hiện những đặc trưng riêng 
 • Nguồn: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vnCHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬNĐể làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu hình thức, những căn cứ cũng như phương thức xây dựng câu đố, luận văn sẽ trình bày khái quát vềcâu đố dân gian …

7 Câu đố là gì? – LyTuong.net

 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.61 (380 vote)
 • Tóm tắt: · Câu đố là hình thức sáng tác dân gian có chức năng miêu tả, phản ảnh đặc điểm của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội bằng 
 • Nguồn: Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm ra đặc trưng và chức năng của từng đồ vật cá biệt và sau đó phản ánh thông qua sự so sánh, hình tượng hóa. Hoạt động đố giải là một quá trình chuyển hóa giữa tư duy logic và tư duy hình tượng. Chẳng hạn khi đố về …

8 Đặc trưng ngôn ngữ của câu đố dân gian Việt Nam

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 3.58 (378 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm câu đố. … Với tác giả Triều Nguyên, phần khái luận về câu đố người Việt … Do vậy Aristôt đã định nghĩa:“Câu đố là một kiểu ẩn dụ hay” và
 • Nguồn: Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm ra đặc trưng và chức năng của từng đồ vật cá biệt và sau đó phản ánh thông qua sự so sánh, hình tượng hóa. Hoạt động đố giải là một quá trình chuyển hóa giữa tư duy logic và tư duy hình tượng. Chẳng hạn khi đố về …