Top 3 khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa hot nhất, bạn nên biết

1 Dân chủ XHCN là gì? (cập nhật 2022)

Dân chủ XHCN là gì? (cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.99 (966 vote)
 • Tóm tắt: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo 
 • Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh …

2 Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

 • Tác giả: dukcq.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 4.78 (582 vote)
 • Tóm tắt: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là hình thức thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực
 • Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh …

3 Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 4.59 (423 vote)
 • Tóm tắt: · TCCS – Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Tính ưu việt của chủ 
 • Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh …