Top 6 khái niệm minh bạch tốt nhất

1 Minh bạch là gì? Vai trò của minh bạch trong môi trường công sở

Minh bạch là gì? Vai trò của minh bạch trong môi trường công sở
 • Tác giả: jobsgo.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 4.8 (988 vote)
 • Tóm tắt: · Minh bạch là một khái niệm tương đối trừu tượng. Theo nhiều người, minh bạch được hiểu là công khai, rõ ràng. Nhưng trong thực tế, minh bạch 
 • Nguồn: Minh bạch trong môi trường công sở sẽ giúp tăng niềm tin của nhân viên với công ty, doanh nghiệp. Thật vậy, là một phần của công ty, doanh nghiệp, nhân viên luôn mong muốn nhận được những thông tin về tình hình của công ty. Như vậy, họ sẽ cảm thấy …

2 Bàn về minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước

Bàn về minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước
 • Tác giả: quanlynhanuoc.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Đánh giá: 4.73 (315 vote)
 • Tóm tắt: · Sự ra đời của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) và các hoạt động của nó đã giúp định hình khái niệm này và nâng cao 
 • Nguồn: Bên cạnh CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (bao gồm Hiệp định Thương mại – EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư – EVIPA), công khai, minh bạch là vấn đề được nhấn mạnh trong nhiều cam kết ở các chương của EVFTA với các quy định về các …

3 Tính minh bạch là gì? Đặc điểm và ví dụ về tính minh bạch

 • Tác giả: kinhtevimo.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 4.54 (585 vote)
 • Tóm tắt: Minh bạch được hiểu cơ bản là việc đảm bảo sự rõ ràng, không chỉ đáp ứng được tính công khai (tức là sự sẵn sàng chia sẻ thông tin) mà minh bạch còn cần phải đảm bảo khả năng tiếp cận được thông tin, sẵn sàng tham gia trao đổi một cách thẳng thắn, trung thực về quá trình ban hành các chính sách và quyết định
 • Nguồn: Vào tháng 2/2016, tại cuộc họp cổ đông của công ty thực phẩm Tyson tại Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị John Tyson của công ty thực phẩm Tyson tại Mỹ đã bị các chủ thể trong hội đồng chất vấn về sự thiếu minh bạch của công ty trong việc cung cấp thông …

4 Minh bạch là gì? Tìm hiểu các vấn đề xoay quanh về sự minh bạch

 • Tác giả: timviec365.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 4.23 (436 vote)
 • Tóm tắt: · Minh bạch là một khái niệm khá trừu tượng và có nghĩa rất rộng lớn. Sự minh bạch bản chất chính là sự bình đẳng trong việc tiếp cận các thông 
 • Nguồn: Tất cả những điều chúng ta vừa phân tích ở trên đều cho thấy vai trò của sự minh bạch trong cách tổ chức hoạt động sản xuất, thực hiện quản trị kinh doanh. Vậy đối với một doanh nghiệp, họ cần làm gì để tổ chức của mình trở nên minh bạch hơn, chúng …

5 Minh bạch là gì? Minh bạch có ý nghĩa ra sao đối với cuộc sống?

 • Tác giả: work247.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 3.99 (587 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Khái niệm về tính minh bạch là gì? … Minh bạch là một tính từ, trong tiếng Anh được viết là Transparency, có nghĩa được dịch ra là tính chất 
 • Nguồn: Minh bạch không chỉ thể hiện ở một khía cạnh cụ thể mà xuất hiện trong các lĩnh vực của đời sống, do đó, tính minh bạch xuất hiện trong những hình thức khác nhau. Để nắm rõ từng hình thức thì chũng ta cần tìm hiểu sâu về tính minh bạch trong doanh …

6 Minh bạch (Transparency) là gì?

 • Tác giả: insights.magestore.com
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.82 (243 vote)
 • Tóm tắt: · Nhiều người vẫn thường hiểu minh bạch đồng nghĩa với công khai, bạch hoá. Nhưng minh bạch là khái niệm rộng hơn và bao trùm. Minh bạch còn nhấn 
 • Nguồn: 2. Minh bạch trong vài trò nhiệm vụ: Scrum phân định đúng 3 vai trò là Scrum Master, Product Owner và Development Team. Bên cạnh đó các vai trò còn lại gọi chung là Stakeholder. Đội dự án cần định nghĩa rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát …