Top 5 khái niệm nội thủy tốt nhất

1 Vùng nội thủy là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 4.88 (910 vote)
 • Tóm tắt: · Nội thủy là vùng biển gần ngay sát bờ biển, bao gồm cả vùng nước cảng biển và vùng nước bên trong đường đóng cửa vịnh. Nội thủy không bao gồm 
 • Nguồn: Có thể thấy về mặt pháp lý thì vùng nước nội thủy đã nhất thể hóa với lãnh thổ đất liền nên có chế độ pháp lý đất liền, nghĩa là đặt dưới chủ quyền toàn vẹn, tuyệt đối của quốc gia vùng ven biển. Tàu thuyền nước ngoài muốn vào ra nội thủy phải xin …

2 Nội thủy và lãnh hải – Tạp chí Quốc phòng toàn dân

 • Tác giả: tapchiqptd.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.61 (497 vote)
 • Tóm tắt: · Nội thủy là vùng nước ở nội địa hoặc ở phía bên trong đường cơ sở, giáp với bờ biển; gồm: biển nội địa, cảng biển, vũng đậu tàu, vịnh, vùng nước 
 • Nguồn: Về chế độ pháp lý, trong nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền đầy đủ, toàn vẹn và tuyệt đối như lãnh thổ trên đất liền. Mọi quy chế, luật lệ ban hành trên toàn lãnh thổ đều áp dụng cho nội thủy. Tàu (thuyền) của nước ngoài muốn vào nội thủy của …

3 Vùng nội thủy là gì? (Cập nhật 2022)

Vùng nội thủy là gì? (Cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.58 (319 vote)
 • Tóm tắt: Theo pháp luật Việt Nam, vùng nội thủy được định nghĩa tại Điều 9 Luật Biển Việt Nam 2012 như sau: “Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, 
 • Nguồn: “Khi một chiếc tàu tự ý có mặt ở trong một cảng hay ở một công trình cảng cuối cùng ngoài khơi, quốc gia có cảng có thể mở một cuộc điều tra và khi có các chứng cứ để chứng minh, có thể khởi tố đối với bất kỳ sự thải đổ nào do chiếc tàu tiến hành ở …

4 Nội thủy và lãnh hải theo Luật Biển quốc tế có nội dung pháp lý nào?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 4.27 (476 vote)
 • Tóm tắt: · Nội thủy: theo Điều 8, khoản 1, Công ước 1982 định nghĩa nội thủy là “các vùng nước ở phía bên trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh 
 • Nguồn: “Khi một chiếc tàu tự ý có mặt ở trong một cảng hay ở một công trình cảng cuối cùng ngoài khơi, quốc gia có cảng có thể mở một cuộc điều tra và khi có các chứng cứ để chứng minh, có thể khởi tố đối với bất kỳ sự thải đổ nào do chiếc tàu tiến hành ở …

5 Nội thủy là gì? Chủ quyền quốc gia đối với vùng nội thủy?

Nội thủy là gì? Chủ quyền quốc gia đối với vùng nội thủy?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.01 (432 vote)
 • Tóm tắt: · Nội thủy của một quốc gia bao gồm tất cả các vùng nước và đường thủy ở phía đất liền của đường cơ sở mà từ đó lãnh hải của một quốc gia được xác 
 • Nguồn: Nội thủy của một quốc gia bao gồm tất cả các vùng nước và đường thủy ở phía đất liền của đường cơ sở mà từ đó lãnh hải của một quốc gia được xác định. Nó bao gồm các tuyến đường thủy như sông và kênh, và đôi khi nước trong các vịnh nhỏ. Theo Công …