Top 7 khái niệm quốc gia phong kiến hay nhất

1 Bài 8 : Sự hình thành và phát triển các quốc gia chính ở Đông Nam Á

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 4.91 (643 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm về quốc gia phong kiến ” dân tộc ” ???

2 Phong kiến là gì? Xã hội phong kiến và nhà nước phong kiến?

Phong kiến là gì? Xã hội phong kiến và nhà nước phong kiến?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.71 (426 vote)
 • Tóm tắt: · Hiện nay khi nhắc tới khái niệm phong kiến liệu chúng ta đã hiểu đúng về nó hay chưa … Xã hội phong kiến có kết cấu giai cấp khá phức tạp
 • Nguồn: Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hoặc xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy. Bản chất của nhà nước phong kiến thể hiện ở việc …

3 khái niệm quốc gia phong kiến dân tộc

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 4.43 (583 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm khái niệm quốc gia phong kiến dân tộc , khai niem quoc gia phong kien dan toc tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam
 • Nguồn: Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hoặc xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy. Bản chất của nhà nước phong kiến thể hiện ở việc …

4 Quốc gia phong kiến dân tộc là gì? Lấy ví dụ minh hoạ cụ thể

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 4.21 (583 vote)
 • Tóm tắt: Là quốc gia lấy 1 bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt. VD: Campuchia,… CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
 • Nguồn: Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hoặc xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy. Bản chất của nhà nước phong kiến thể hiện ở việc …

5 Phong kiến là gì? Đặc trưng của pháp luật Phong kiến [2022]

Phong kiến là gì? Đặc trưng của pháp luật Phong kiến [2022]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 4.04 (286 vote)
 • Tóm tắt: Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hoặc xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy . Bản chất của nhà nước phong kiến thể hiện ở việc xây dựng bộ máy chuyên chính của vua chúa phong kiến và địa chủ
 • Nguồn: Bộ máy nhà nước phong kiến mặc dù chưa có sự phân chia cũng như thực hiện quyền lực nhà nước thành các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhưng ở trung ương cũng đã hình thành nên các bộ với những chức năng khác nhau, còn ở địa phương, các quan lại …

6 Phong kiến là gì? Bản chất chế độ phong kiến?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.85 (597 vote)
 • Tóm tắt: · Phong Kiến là phong tước và kiến quốc chỉ việc nhà vua phong tước, chia đất để chư hầu dựng nước ở khu vực đã được phong, theo Hán Việt từ điển 
 • Nguồn: Trong phạm vi một nước thì phong kiến chính là nhà nước có các vua chúa, địa chủ và nông dân. Khi đó vua chúa là người có quyền lực tối cao, tất cả mọi người đều phải phục tùng. Địa chủ là những người được vua chúa ban đất cho, rất nhiều đất còn …

7 Thế nào là quốc gia phong kiến dân tộc?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.68 (203 vote)
 • Tóm tắt: là quốc gia lấy 1 bộ tộc đông và phát triển nhất lm nòng cốt … Em hãy nêu khái niệm Sử học … Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu ví dụ và giải thích
 • Nguồn: Trong phạm vi một nước thì phong kiến chính là nhà nước có các vua chúa, địa chủ và nông dân. Khi đó vua chúa là người có quyền lực tối cao, tất cả mọi người đều phải phục tùng. Địa chủ là những người được vua chúa ban đất cho, rất nhiều đất còn …