Tổng hợp 4 khái niệm quyền công dân hot nhất

1 Khái quát về quyền con người, quyền công dân

 • Tác giả: diendanphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 4.87 (842 vote)
 • Tóm tắt: · a) Khái niệm quyền công dân … Công dân là sự xác định một cá nhân về mặt pháp lý thuộc một hay nhiều nhà nước.Quyền công dân được hiểu là khả 
 • Nguồn: + Khái niệm: những quyền cơ bản quan trọng nhất của công dân, được ghi nhận trong Hiến Pháp, được thể hiện trong các lĩnh vực chính trị, dân sự là cơ sở pháp lý làm phát sinh các quyền công dân, qua đó thể hiện bản chất dân chủ, nhân đạo tiến bộ của …

2 Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân như thế nào?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 4.59 (357 vote)
 • Tóm tắt: · Quyền của công dân là các quyền mà pháp luật ghi nhận một người là cá nhân có quốc tịch có, công dân có các quyền bao gồm quyền về chính trị, 
 • Nguồn: Công dân theo quy định thì công dân sẽ có các nghĩa vụ sau đây: công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, có nghĩa vụ tham gia bảo vệ tổ quốc, có nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và …

3 Quyền công dân là gì?

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 4.39 (426 vote)
 • Tóm tắt: Quyền công dân là Khả năng tự do lựa chọn hành vi của công dân mà nhà nước phải bảo đảm khi công dân yêu cầu. Quyền công dân được quy định trong Hiến pháp, 
 • Nguồn: Công dân theo quy định thì công dân sẽ có các nghĩa vụ sau đây: công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, có nghĩa vụ tham gia bảo vệ tổ quốc, có nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và …

4 Quyền là gì? Quy định về quyền công dân và quyền con người?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 4.23 (458 vote)
 • Tóm tắt: Quyền là khái niệm khoa học pháp lý dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức để theo đó cá nhân được 
 • Nguồn: Quyền là khái niệm khoa học pháp lý dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức để theo đó cá nhân được hưởng, được làm, được đòi hỏi mà không ai được ngăn cản, hạn chế.Quyền con người là những quyền …