Top 5 khái niệm trí nhớ hot nhất

1 Trí nhớ là gì? Vai trò và Các quá trình cơ bản của trí nhớ

 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.9 (662 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Khái niệm … Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân dưới hình thức biểu tượng bằng cách ghi nhớ, giữ gìn và 
 • Nguồn: Là quá trình tạo dấu vết của đối tượng (tài liệu cần ghi nhớ) trên vỏ não, đồng thời cũng là quá trình gắn tài liệu mới vào chuỗi kinh nghiệm đã có. Đây là khâu đầu tiên của hoạt động trí nhớ và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, cách thức khác …

2 TRÍ NHỚ  VÀ CHÚ Ý

 • Tác giả: healthvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 4.7 (328 vote)
 • Tóm tắt: Trong Tâm lí học, trí nhớ được định nghĩa là một quá trình ghi lại, giữ lại và tái hiện những gì cá nhân thu được trong hoạt động sống của mình. Như vậy nét đặc 
 • Nguồn: Ghi nhớ không chủ định là không định trước cho mình nhiệm vụ ghi nhớ. Đây là loại ghi nhớ không cần phải có biện pháp gì. Ưu điểm của loại ghi nhớ này là nhớ nhanh, nhớ lâu, tốn ít sức lực và thời gian. Tuy nhiên trong đời sống tâm lí của con người, …

3 Bài 1: Khái niệm trí nhớ

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.57 (538 vote)
 • Tóm tắt: 1. Định nghĩa trí nhớ … Trí nhớ là một quá trình tâm lí phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân (lưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và 
 • Nguồn: Việc rèn luyện trí nhớ cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác trí dục lẫn đức dục trong nhà trường. Vì vậy, V.I. Lenin dã nói: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu …

4 Bài 1: Khái niệm trí nhớ

 • Tác giả: elib.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 4.32 (216 vote)
 • Tóm tắt: 1. Định nghĩa trí nhớ … Trí nhớ là một quá trình tâm lí phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân (lưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và 
 • Nguồn: Đối lập với Thuyết liên tưởng, những nhà tâm lí học Gestal cho rằng, mỗi đối tượng có một cấu trúc thống nhất các yếu tố cấu thành (chứ không phải phép cộng những bộ phận riêng lẻ của nó như các nhà liên tưởng quan niệm). Cấu trúc này là cơ sở tạo …

5 I. KHÁI NIỆM TRÍ NHỚ

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.14 (555 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm: Trí nhớ là một quá trình tâm lí phản ánh những kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và tái tạo lại sau 
 • Nguồn: Đối lập với Thuyết liên tưởng, những nhà tâm lí học Gestal cho rằng, mỗi đối tượng có một cấu trúc thống nhất các yếu tố cấu thành (chứ không phải phép cộng những bộ phận riêng lẻ của nó như các nhà liên tưởng quan niệm). Cấu trúc này là cơ sở tạo …