Top 5 khái niệm và công dụng của hình cắt hot nhất, đừng bỏ lỡ

1 Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – Hình cắt

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 4.89 (605 vote)
 • Tóm tắt: Hình cắt được dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch gạch. Đúng 2

2 1. Nêu khái niệm và công dụng hình cắt 2. Nêu công dụng của bản vẽ nhà

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 4.64 (341 vote)
 • Tóm tắt: 1. Hình cắt là hình biểu diễn bằng vật thể ở sau mặt phẳng cắt. 2. Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng thường dùng 

3 Công dụng của hình cắt là gì? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.41 (289 vote)
 • Tóm tắt: II. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt … – Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt. – Hình biểu diễn mặt cắt và các đường 

4 1. Nêu khái niệm và công dụng hình cắt 2. Nêu công dụng của bản vẽ nhà

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.21 (250 vote)
 • Tóm tắt: 1. Hình cắt là hình biểu diễn bằng vật thể ở sau mặt phẳng cắt. 2. Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng thường dùng. + Bản vẽ nhà được dùng trong thiết kế 

5 Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 4.15 (521 vote)
 • Tóm tắt: Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Bài trướcBản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì ?