Top 8 khái niệm về kinh tế số hay nhất, đừng bỏ qua

1 Chiến lược phát triển nền kinh tế số Việt Nam – VnEconomy

 • Tác giả: vneconomy.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.81 (893 vote)
 • Tóm tắt: · Tóm lại, kinh tế số là các hoạt động kinh tế có sử dụng thông tin số, tri thức số như là yếu tố sản xuất chính; sử dụng mạng Internet, mạng 
 • Nguồn: Chính sách kinh tế số thực chất là chính sách kinh tế – xã hội số bao trùm mọi khía cạnh phát triển của đất nước. Do đó, cần có sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và nội hàm của kinh tế số trong xây dựng và hoạch định chính sách ở Việt Nam, …

2 Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế số – Tạp chí Cộng sản

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.7 (447 vote)
 • Tóm tắt: · Về khái niệm, tuy có nhiều cách tiếp cận khác nhau, song đa số đều thống nhất rằng, kinh tế số là nền kinh tế tiến bộ, trong đó các mối quan 
 • Nguồn: Chính sách kinh tế số thực chất là chính sách kinh tế – xã hội số bao trùm mọi khía cạnh phát triển của đất nước. Do đó, cần có sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và nội hàm của kinh tế số trong xây dựng và hoạch định chính sách ở Việt Nam, …

3 Xu hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Xu hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới
 • Tác giả: fsivietnam.com.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 4.53 (470 vote)
 • Tóm tắt: Kinh tế số còn được gọi là kinh tế Internet (Internet Economy), kinh tế mới (New Economy) hay kinh tế mạng (Web Economy). Nền kinh tế đặc biệt này được cấu thành từ các giao dịch điện tử qua internet. Theo “Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019”, kinh tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số
 • Nguồn: Estonia đã đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thuộc 5 quốc gia hàng đầu về dịch vụ kỹ thuật số. Dịch vụ y tế cũng được số hóa khi toàn bộ hồ sơ y tế của người dân đều được lưu trữ trực tuyến với 95% dữ liệu về sức khỏe được số …

4 KINH TẾ SỐ LÀ GÌ?

 • Tác giả: unitrain.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.34 (394 vote)
 • Tóm tắt: Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, 
 • Nguồn: Estonia đã đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thuộc 5 quốc gia hàng đầu về dịch vụ kỹ thuật số. Dịch vụ y tế cũng được số hóa khi toàn bộ hồ sơ y tế của người dân đều được lưu trữ trực tuyến với 95% dữ liệu về sức khỏe được số …

5 Nhận thức về kinh tế số và một số giải pháp phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

 Nhận thức về kinh tế số và một số giải pháp phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam
 • Tác giả: tapchicongthuong.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 4.12 (313 vote)
 • Tóm tắt: · Theo định nghĩa chung của nhóm cộng tác Kinh tế số của Oxford, kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt 
 • Nguồn: The digital economy is a relatively new concept in the world as well as in Vietnam. Identifying the nature of the digital economy, capturing the right opportunities in the new development period and choosing appropriate strategies to catch up with …

6 Kinh tế số là gì? Đặc điểm và vai trò của kinh tế số

 • Tác giả: nhoquan.ninhbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 3.95 (460 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông 
 • Nguồn: Thứ tư, thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế số cụ thể như chúng ta thấy sự thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin được xem là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển nền kinh …

7 Kinh tế số là gì? Định hướng phát triển kinh tế số tại Việt Nam?

 • Tác giả: cybersign.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.76 (283 vote)
 • Tóm tắt: · Theo nhóm cộng tác Kinh tế số của Oxford, ‘kinh tế số được định nghĩa là nền kinh tế vận hành dựa trên nền tảng công nghệ số, đặc biệt là các 
 • Nguồn: R.Bukht và R. Heeks đã đưa ra khái niệm tổng quan nhất về Kinh tế số bằng cách đề ra hệ thống ‘Khung khái niệm về Kinh tế số’. Khung khái niệm này nêu rõ phạm vi của Kinh tế số lõi (Core Digital Economy), Kinh tế số phạm vi hẹp (Digital Economy) và …

8 Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 3.41 (449 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Oxford, kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua 
 • Nguồn: Từ năm 2009, Việt Nam đã ban hành Luật Công nghệ cao; năm 2010, ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 với 3 chương trình thành phần, gồm Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chương trình phát …