Top 5 khái niệm về phương pháp dạy học hot nhất

1 KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Phương pháp:

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 4.99 (611 vote)
 • Tóm tắt: Sau đây là một sốđịnh nghĩa về phương pháp: – Bách khoa tồn thư của Liên xơ năm 1965: “phương pháp dạy học là cách thức làm việc của giáo viên và học sinh, 
 • Nguồn: Phương pháp cũng được xác định trên cơ sở nội dung, đặc điểm của đối tượng. Như vậy đối tượng nào, mục tiêu nào thì cĩ phương pháp đĩ. Khơng cĩ phương pháp vạn năng cho mọi đối tượng, cho mọi mục tiêu. Ngược lại khi cĩ hệ thống phương pháp hồn chỉnh …

2 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀ GÌ?

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀ GÌ?
 • Tác giả: edubit.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.67 (262 vote)
 • Tóm tắt: · Tính đến nay, thì vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể cho phương pháp dạy học là gì? Có định nghĩa cho rằng: Phương pháp dạy học là cách làm việc 
 • Nguồn: Phương pháp dạy học là gì? Thủ pháp dạy học là gì? Đây là hai câu hỏi mọi người hay đặt song song với nhau. Nếu như phương pháp dạy học là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, thì thủ pháp dạy học là các thức được sử dụng để giải quyết …

3 Khái niệm về phương pháp dạy học

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.39 (544 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm “phương pháp dạy-học ”: Phương pháp dạy học là những cách thức làm việc giữa thầy giáo và học sinh, nhờ đó mà học sinh nắm vững được kiến thức, 
 • Nguồn: Phương pháp dạy học là gì? Thủ pháp dạy học là gì? Đây là hai câu hỏi mọi người hay đặt song song với nhau. Nếu như phương pháp dạy học là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, thì thủ pháp dạy học là các thức được sử dụng để giải quyết …

4 CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC4.1. Khái niệm

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 4.33 (363 vote)
 • Tóm tắt: Có nhiều khái niệm về PPDH, như: 1. N.M. Veczilin và V.M. Coocxunskaia: “Phương pháp dạy học là cách thức thầy truyền đạt kiến thức, đồng thời là cách thức 
 • Nguồn: Phương pháp dạy học là gì? Thủ pháp dạy học là gì? Đây là hai câu hỏi mọi người hay đặt song song với nhau. Nếu như phương pháp dạy học là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, thì thủ pháp dạy học là các thức được sử dụng để giải quyết …

5 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

 • Tác giả: taphuan.phuly.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.05 (389 vote)
 • Tóm tắt: · Có nhiều quan niệm, quan điểm khác nhau về PPDH. Trong tài liệu này, PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa GV và HS, 
 • Nguồn: Phương pháp dạy học là gì? Thủ pháp dạy học là gì? Đây là hai câu hỏi mọi người hay đặt song song với nhau. Nếu như phương pháp dạy học là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, thì thủ pháp dạy học là các thức được sử dụng để giải quyết …