Tổng hợp 5 khái niệm vĩ tuyến gốc tốt nhất, đừng bỏ lỡ

1 Khái niệm kinh tuyến và vĩ tuyến

 Khái niệm kinh tuyến và vĩ tuyến
 • Tác giả: nongnghiep.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 4.87 (614 vote)
 • Tóm tắt: · Vĩ tuyến (latitude) cũng là những đường tương tự như kinh tuyến nhưng theo chiều ngang của Trái đất. * Tại sao Hypocrate được coi là ông tổ của 
 • Nguồn: Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học …

2 Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc là gì

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 4.71 (452 vote)
 • Tóm tắt: Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến lớn nhất trên Địa cầu, chia quả địa cầu thành 2 nửa bằng nhau: Nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. Vĩ tuyến gốc còn gọi là đường xích đạo. – 
 • Nguồn: Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học …

3 Câu 1. Trình bày khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến và cho biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc. Ai làm giúp em vs ạ

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 4.39 (469 vote)
 • Tóm tắt: Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến có kinh độ là 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh, vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến có vĩ độ 0 o hay 
 • Nguồn: Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học …

4 KINH TUYẾN VĨ TUYẾN LÀ GÌ LỚP 6

 • Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 4.23 (586 vote)
 • Tóm tắt: · Xem thêm: Khái Niệm Về Thể Tích Của Khối Đa Diện, Giải Bài 3: Có tất cả 360 kinh tuyến nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1 độ. Có tất cả 181 vĩ tuyến 
 • Nguồn: Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học …

5 trình bày các khái niệm kinh tuyến ,vĩ tuyến ,kinh tuyến gốc ,vĩ tuyến gốc,kinh tuyến 180 độ,kinh tuyến tây,kinh tuyến đông ,vĩ tuyến bắc ,vĩ tuyến nam

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 4.11 (396 vote)
 • Tóm tắt: Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến có vĩ độ 0 độ hay còn gọi là xích đạo
 • Nguồn: Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học …