Giấy chứng nhận kết quả thi thpt quốc gia 2022 – Thông tin mới nhất

Tổng hợp các thông tin mới nhất về giấy chứng nhận kết quả thi (điểm thi) trung học phổ thông quốc gia – giấy báo điểm thi thpt quốc gia 2022 nhằm giúp các em học sinh cùng phụ huynh hiểu đúng, đủ về loại giấy tờ quan trọng này hỗ trợ hoàn thành các thủ tục nộp hồ sơ đại học, cao đẳng chính xác nhất.

Giấy chứng nhận kết quả thi là gì? Dùng để làm gì?

Giấy chứng nhận kết quả thi hay giấy chứng nhận điểm thi thpt quốc gia là loại văn bản bắt buộc dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2022 lấy ở đâu, khi nào?

Lấy giấy báo điểm thi thpt quốc gia ở đâu? Theo quy định: Thí sinh đăng ký dự thi tại đâu, phiếu báo điểm sẽ được chuyển về địa điểm đó

Do đó các bạn học sinh nhận Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 tại trường trung học phổ thông mình đã theo học. Mỗi trường sẽ thông báo thời gian nhận chính xác, thí sinh nhớ theo dõi để đến nhận.

Đối với thí sinh tự do có thể được nhận giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp thpt qua địa chỉ ghi trong hồ sơ hoặc đến địa điểm đăng ký dự thi để nhận. Chú ý: Khi tới nhận Giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh mang theo Giấy báo thi và Chứng minh thư nhân dân.

Theo kế hoạch của Bộ giáo dục, thời gian nhận giấy chứng nhận điểm thi THPT năm 2022 chậm nhất ngày 4/9.

Nộp giấy chứng nhận kết quả thi ở đâu? Vào lúc nào?

Do Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số mốc thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh dự thi đợt 2, cụ thể là lùi lịch công bố điểm chuẩn nên từ 2/10 đến 17h ngày 4/10, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1. Kết quả xét tuyển đợt 1 được thông báo dự kiến trước 17h ngày 5/10.

Như vậy trong khoảng thời gian sau ngày 5/10 các bạn thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện nộp bản chính phiếu điểm thi thpt quốc gia 2022 về địa chỉ tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của mỗi trường. Các bạn có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Mất giấy báo điểm thi đại học phải làm sao?

Theo quy định, Giấy chứng nhận kết quả thi chỉ cấp một lần, bị mất sẽ không cấp lại. Tuy nhiên, thí sinh có thể nhờ xác nhận của cơ quan thu hồ sơ đăng ký dự thi về việc thất lạc giấy chứng nhận tốt nghiệp thpt 2022. Sau đó, thí sinh cầm giấy này liên hệ trực tiếp với trường dự thi để được xem xét giải quyết.

Nếu thẩm định thông tin thất lạc là chính xác, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và cấp lại ngay giấy chứng nhận số 1 và 2 cho thí sinh.

Thí sinh cũng có thể liên hệ với phòng đào tạo của trường để có cách giải quyết thuận lợi nhất.

Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT thường dùng

Dưới đây là mẫu giấy chứng nhận điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia – phiếu báo điểm thi đại học phổ biến nhất bao gồm thông tin Cụm thi, Thông tin dự thi của thí sinh và quan trọng nhất là Điểm thi của thí sinh.

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2022 (Dùng để nộp vào trường nhập học)

Họ và tên thí sinh: ……………………………….

Số báo danh: ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

Mã đăng ký xét tuyển: ………………………….

(Thí sinh sử dụng mã đăng ký xét tuyển này để điền vào phiếu ĐKXT hay ĐKXT trực tuyến)

Kết quả thi:

(In ra kết quả tất cả các môn thi thí sinh đã đăng ký dự thi)

Xem, tải mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2020 mới nhất

Xem, tải mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2022 mới nhất

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi chuẩn nhất

Trong trường hợp thí sinh làm mất hoặc hư hỏng giấy báo kết quả thi thpt quốc gia, các bạn thí sinh cần phải:

– Liên hệ với trường Đại học chủ trì cụm thi, làm đơn xin trường xác nhận. Sau khi thẩm định thông tin thất lạc hồ sơ của thí sinh Hội đồng thi có thể sẽ cấp lại Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (có dấu đỏ của trường và được ghi là “bản cấp lại”).

Khi được cấp giấy này, bản chính sẽ không còn giá trị và hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sẽ thông báo cho trường thí sinh ĐKXT để trường biết và chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi được cấp lại.

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp

1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc……………………

2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại………………………………………..…..

3. Số CMND:………………………………………………………………………..….

4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)……………………………………………..…

5. Đã được cấp Giấy chứng nhận…………..…………. tại Hội đồng thi …………..…..

6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm…………………………………………….

7. Số báo danh………….. Phòng thi………… Môn thi ……… Xếp loại ………………

8. Nay xin được cấp lại Giấy chứng nhận …………………………………………………………

9. Lý do…………………………………………………………………………..…..

Mẫu Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020

Mẫu Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022

Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm THPT

Để xin cấp lại bảng điểm THPT, các bạn tham khảo các mẫu đơn dưới đây:

Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm trung học phổ thông mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

KHÓA:………………………………………

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường….

– Văn phòng Trường …..

Em tên là: ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

CMND: …………………….Cấp ngày:………………Tại:………………………………………

Em làm đơn này kính đề nghị nhà trường cấp lại bảng điểm khóa ………………………………………..cho em.

Cụ thể: Năm học:………………………………………Lớp:…………………..

Năm học:………………………………………Lớp:…………………..

Năm học:………………………………………Lớp:…………………..

Lý do:…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Em xin cam đoan lý do trên là đúng sự thật./.

, ngày ……..tháng …….năm …………

Người làm đơn

Mẫu Đơn xin trích lục bảng điểm THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC BẢNG ĐIỀM THPT

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT …..

Tôi tên là: …………… Ngày sinh: ……/……../……….

Lớp: : …………

Khóa: : …………

Nơi sinh : xã ……., huyện ………., tỉnh :………

Giấy chứng minh nhân dân số : ……………

Đã được cấp bằng có số hiệu:…………

Nguyên trước đây tôi đã theo học tại trường từ năm ……… đến năm…..

Qua các lớp sau:

Do trong quá trình chuyển nhà tôi đã lạc bảng điểm cũ.

Vậy tôi làm đơn này kính xin BGH và phòng giáo vụ Trường THPT xét và cho tôi sao lục lại bảng điểm THPT để tiện việc sử dụng trong công tác và học tập.

Ý kiến của BGH Người làm đơn

Trên đây là nội dung tổng hợp những thông tin quan trọng nhất về giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các bạn có thể chia sẻ nội dung hữu ích này cho bạn bè và người thân cùng tham khảo. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

→ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Đại học, THPT, THCS 2020