8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) – Văn Sử Địa Online

Tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ do Liên hiệp quốc tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2000, tại New York (Hoa Kỳ), 189 quốc gia thành viên nhất trí thông qua Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals, viết tắt là MDG), bao gồm 8 mục tiêu và phấn đấu đạt được các muc tiêu này vào năm 2015. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung 8 mục tiêu này theo nguồn tài liệu của www.un.org.vn

vansudia.net

Tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) bao gồm từ mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ nghèo cùng cực tới chặn đứng sự lây lan của HIV/AIDS và đạt phổ cập giáo dục tiểu học, tất cả đều phải hoàn thành vào năm 2015. Các MDG đã được tất cả các nước cũng như tất cả các cơ quan/tổ chức phát triển hàng đầu trên thế giới nhất trí. Các mục tiêu này đã thúc đẩy những nỗ lực to lớn chưa từng có nhằm đáp ứng nhu cầu của những người nghèo nhất trên thế giới.

Các MDG là nhằm phục vụ con người và đảm bảo rằng:

  • Mọi người đều có đủ lương thực
  • Tất cả trẻ em học hết tiểu học
  • Phụ nữ có các cơ hội và được tôn trọng như nam giới
  • Có thêm nhiều trẻ em dưới 5 tuổi lớn lên khoẻ mạnh
  • Ngày càng có ít bà mẹ bị tử vong khi sinh con
  • Số người bị mắc các bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS và sốt rét liên tục giảm
  • Chúng ta để lại cho các thế hệ con cháu mai sau một môi trường trong lành và đẩy lùi tình trạng gây hại đối với môi trường
  • Cộng đồng toàn cầu liên hiệp và phối hợp với nhau để xây dựng một thế giới bình đẳng và công bằng hơn

Câu chuyện về MDG: Lộ trình đi tới phát triển

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc năm 2000, 189 quốc gia thành viên nhất trí thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ và cam kết đạt được tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2015. Đây là sự đồng thuận chưa từng có của các nhà lãnh đạo trên thế giới về những thách thức quan trọng toàn cầu trong thế kỷ 21 cũng như cam kết chung về việc giải quyết những thách thức này.

Tuyên bố Thiên niên kỷ và các MDG là lộ trình tiến tới xây dựng một thế giới mà ở đó không còn nghèo đói, tất cả trẻ em được học hành, sức khoẻ của người dân được nâng cao, môi trường được duy trì bền vững và mọi người được hưởng tự do, công bằng và bình đẳng.

MDG 1: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói • Giảm một nửa tỷ lệ người dân có mức sống dưới một USD mỗi ngày • Giảm một nửa tỷ lệ người dân bị thiếu đói MDG 2: Đạt phổ cập giáo dục tiểu học • Đảm bảo cho tất cả trẻ em trai và trẻ em gái học hết tiểu học MDG 3: Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ • Xoá bỏ chênh lệch về giới ở cấp tiểu học và trung học tốt nhất vào năm 2005 và ở tất cả các cấp học vào năm 2015 MDG 4: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em • Giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990 – 2015 MDG 5: Nâng cao sức khỏe bà mẹ • Giảm 3/4 tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trong giai đoạn 1990 – 2015 MDG 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác • Ngăn chặn và bắt đầu đẩy lùi sự lây lan của HIV/AIDS vào năm 2015 • Ngăn chặn và bắt đầu đẩy lùi tỷ lệ mắc bệnh sốt rét và các bệnh nguy hiểm khác vào năm 2015 MDG 7: Đảm bảo bền vững về môi trường • Đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào các chính sách và chương trình quốc gia; đẩy lùi tình trạng thất thoát về tài nguyên môi trường • Giảm một nửa tỷ lệ người dân không được tiếp cận thường xuyên với nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào năm 2015 • Cải thiện đáng kể cuộc sống của ít nhất 100 triệu người sống ở các khu dân cư nghèo vào năm 2020 MDG 8: Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển • Tiếp tục thiết lập một hệ thống thương mại và tài chính thông thoáng, dựa vào các luật lệ, có thể dự báo và không phân biệt đối xử, trong đó có cam kết thực hiện quản trị tốt, phát triển và xoá đói giảm nghèo – ở cả phạm vi quốc gia và quốc tế • Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nước kém phát triển nhất, trong đó có việc đảm bảo khả năng tiếp cận đối với các mặt hàng xuất khẩu của họ trên cơ sở miễn thuế và phi hạn ngạch; tăng cường giảm nợ cho các nước nghèo nợ nần nhiều; xoá các khoản nợ song phương chính thức; và tăng cường hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước cam kết xoá đói giảm nghèo • Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển nằm sâu trong lục địa và các quốc đảo nhỏ đang phát triển • Giải quyết một cách toàn diện các vấn đề nợ nần của các nước đang phát triển thông qua các biện pháp quốc gia và quốc tế nhằm đảm bảo quản lý nợ bền vững về lâu dài.