Slicing là gì? – letuanlinh.com

slicing là gì

Network Slicing là gì?

Network slicing là cách thức cho phép tạo ra nhiều mạng ảo đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của các ứng dụng, dịch vụ, thiết bị trên cùng một hạ tầng mạng vật lý

Ưu điểm của Network Slicing

Ưu điểm chính là có thể cung cấp các mạng ảo end-to-end bao gồm nhiều chức năng như networking, computing và storage cho các khách hàng khác nhau trên cùng một hạ tầng vật lý.

Ví dụ: Trong 5G thường nói đến việc chia sẻ mạng vật lý cho các ứng dụng IoT, MBB hay ứng dụng cần độ trễ thấp (low-latency, vd giao thông). Những ứng dụng này cần những đặc tính truyền tải khác nhau. IoT thường có số lượng thiết bị lớn nhưng băng thông cho mỗi thiết bị nhỏ; MBB có số lượng thiết bị nhỏ, nhưng băng thông lớn. Network slicing cho phép phân mảnh mạng vật lý ở mức end-to-end để phân biệt và tối ưu cho các nhóm dịch vụ này.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao không dùng QoS để phân loại lưu lượng chạy trên mạng Tại sao không dùng VPN, IP Tunneling để tách lưu lượng trên mạng Tại sao không dùng NFV để cung cấp các phần tử mạng riêng trên cùng hạ tầng ảo hóa

Network slicing được đưa ra với 2 lý do chính

– Vấn đề kỹ thuật – Vấn đề kinh doanh (Business driver, quan trọng hơn)

Vấn đề kinh doanh:

Network slicing trong mạng 5G kỳ vọng mở ra những cơ hội kinh doanh sinh lời mới cho các nhà khai thác mạng. Nhà khai thác mạng có thể cắt nhỏ mạng lưới thành các mạng logic và cho thuê những lát cắt mạng này. Một công ty điện lực có thể muốn thuê lâu dài một network slice phục vụ cho các thiết bị thông minh của họ bao gồm sensor, đồng hồ đo, các bộ điều khiển và network slice đó được tùy biến, tối ưu cho các thiết bị IoT. Bên cạnh đó, nhà tài trợ cho một buổi hòa nhạc có thể muốn thuê một network slice trong một thời gian ngắn và tối ưu slice đó phục vụ cho streaming và VoIP

Network slicing cũng kỳ vọng cho phép các mô hình kinh doanh mới thâm nhập vào thị trường mobile. Ví dụ các nhà cung cấp hạ tầng cloud như Google, Amazon có thể thông qua network slicing để tham gia cuộc chơi trong thị trường di động. Network slicing cũng cho phép các nhà khai thác mạng cho thuê mạng lưới và tập trung vào những thế mạnh của mình như tập trung làm tăng trải nghiệm khách hàng. Điều này khác với hiện tại một nhà khai thác không thể tách một phần mạng và tối ưu cho các mạng MVNO khác nhau, các mạng MVNO đều chạy chung trên cùng một mạng với nhà khai thác.

Vấn đề kỹ thuật:

Sự khác biệt chính trong cách ứng dụng network slicing là có thể cung cấp một mạng ảo end-to-end cho một khách hàng cụ thể và các kỹ thuật QoS hiện tại không thể thực hiện được điều đó. Ví dụ DiffServ thường sử dụng trong các giải pháp QoS có thể phân biệt được các loại lưu lượng VoIP, HD Video, Web browsing tuy nhiên DiffServ lại không thể phân biệt và ứng xử khác nhau đối với cùng một loại lưu lượng (vd như VoIP) từ các khách hàng khác nhau.

Tham khảo: https://www.computerworld.com/article/3231244/what-is-the-difference-between-network-slicing-and-quality-of-service.html