Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá

Hình minh hoạ (Nguồn: msdynamics)

Nguyên giá tài sản cố định

Khái niệm

Nguyên giá tài sản cố định tạm dịch sang tiếng Anh là Fixed asset costs.

Nguyên giá tài sản cố định là giá trị ban đầu (giá trị nguyên thuỷ) của tài sản cố định khi nó xuất hiện lần đầu ở doanh nghiệp. Nguyên giá tài sản cố định thể hiện số tiền đã đầu tư vào tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định chỉ thay đổi khi tài sản cố định được xây lắp, trang bị thêm hay bị tháo bớt một số bộ phận không dùng đến.

Ngoài ra, nguyên giá tài sản cố định cũng thay đổi trong trường hợp đánh giá lại hoặc nâng cấp kéo dài tuổi thọ hay tăng năng lực sản xuất của tài sản cố định.

Cách xác định nguyên giá

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành của tài sản cố định mà nguyên giá được xác định như sau:

– Nguyên giá tài sản cố định mua ngoài

Nguyên giá = Giá mua + Các chi phí trước khi sử dụng + Thuế nhập khẩu, trước bạ (nếu có) + Lãi tiền vay được vốn hoá

Trong đó:

Giá mua được căn cứ trên hoá đơn do bên bán lập trừ số tiền được giảm giá, chiết khấu thương mại.

Đối với các tài sản cố định mua về sử dụng cho sản xuất, kinh doanh mặt hàng phải chịu thuế giá trị gia tăng và doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì giá mua không bao gồm thuế giá trị gia tăng được hoàn lại hoặc được khấu trừ khi mua tài sản cố định.

Ngược lại, đối với các tài sản cố định mua ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ không phải nộp thuế giá trị gia tăng hoặc tài sản cố định ở các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính thuế trực tiếp thì nguyên giá tài sản cố định bao gồm cả thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải trả khi mua tài sản cố định.

Chi phí trước khi sử dụng bao gồm: Các chi phí vận chuyển, bốc xếp ban đầu, chi phí tân trang, lắp đặt, chạy thử, thuế trước bạ (nếu có), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác. Các khoản phế liệu thu hồi do chạy thử được trừ ra khỏi chi phí này.

– Nguyên giá tài sản cố định nhận góp vốn (góp liên doanh, góp vốn cổ phần, v.v…)

Nguyên giá = Giá trị vốn góp được xác định + Các chi phí tiếp nhận tài sản cố định phát sinh và các chi phí trước khi sử dụng khác (nếu có)

Giá trị vốn góp của các tài sản cố định này thường do Hội đồng định giá tài sản của công ty xác định hoặc theo thoả thuận giữa các bên liên quan.

– Nguyên giá tài sản cố định do xây dựng cơ bản bàn giao

Nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp này được tính theo giá quyết toán công trình được duyệt nếu được đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu hoặc giá thành thực tế đối với công trình tự xây dựng, các chi phí trước khi sử dụng khác, lệ phí trước bạ và lãi tiền vay được vốn hóa theo qui định (nếu có).

– Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm tổng các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan đến việc hình thành từng tài sản cố định vô hình cụ thể được vốn hoá theo qui định.

– Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính là số tiền nợ phải trả cho bên cho thuê không bao gồm khoản tiền lãi phải trả.

(Tài liệu tham khảo: Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, TS. Vũ Đình Hiển, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)