Nhanh.vn-Tìm Hiểu Giải Pháp Quản Lý Bán Hàng đa Kênh Từ A-Z

Các tính năng trong phần cài đặt

Quản lý nhân viên

Tính năng này cho phép bạn thêm nhân viên vào hệ thống để cùng chia sẻ quyền sử dụng phần mềm với họ. Sau khi thêm các nhân viên vào hệ thống, bạn có thể quản lý tập trung họ theo danh sách chứa các thông tin cơ bản là tên, địa chỉ email, số điện thoại, chức danh,… Mỗi nhân viên được chỉ định một trong các quyền sau:

 • Nhân viên vận chuyển
 • Thủ kho
 • Nhân viên kho
 • Kiểm soát viên
 • Đối soát viên
 • Kế toán
 • Nhân viên thu ngân
 • Cửa hàng trưởng
 • Trưởng nhóm CSKH
 • Chăm sóc khách hàng
 • Nhân viên thu mua
 • Nhà cung cấp
 • Nhập liệu
 • Nhân viên bán hàng

Thêm Nhân Viên Vào Nhanh.vn

Thêm nhân viên vào Nhanh.vn

Việc phân quyền trên hệ thống có thể được điều chỉnh cụ thể theo từng nhân viên hoặc theo nhóm. Nhóm bao gồm các nhân viên có chung một quyền như: nhân viên vận chuyển, thủ kho,…

Để hỗ trợ các bạn thực hiện công việc này, hệ thống liệt kê ra một bảng chọn với: Cột bên trái là quyền sử dụng từng tính năng. Cột bên bên trên là từng nhóm nhân viên: nhân viên vận chuyển, thủ kho,… Bạn chỉ cần tick chọn hoặc bỏ tick vào ô tương ứng để chỉ định nhân viên nào có quyền sử dụng tính năng nào.

Chỉ định Quyền Cho Nhân Viên Trên Nhanh.vn

Chỉ định quyền cho nhân viên trên Nhanh.vn

Một cách phần quyền khác mà bạn được phép điều chỉnh là quyền xem dữ liệu của nhân viên. Bao gồm:

 • Danh sách khách hàng: Giới hạn nhân viên chỉ được nhìn thấy các khách hàng gắn cho nhân viên đó phụ trách.
 • Danh sách khách hàng: Giới hạn nhân viên chỉ nhìn thấy khách hàng có “cửa hàng mua cuối cùng” là các cửa hàng được quản lý.
 • Danh sách hóa đơn bán buôn: Giới hạn nhân viên chỉ nhìn thấy các hóa đơn do người đó tạo.
 • Danh sách phiếu XNK nháp: Giới hạn nhân viên chỉ thấy các yêu cầu xuất nhập kho do người đó tạo.
 • Danh sách phiếu XNK: Giới hạn nhân viên chỉ thấy phiếu xuất nhập kho do người đó tạo.
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên: Cho phép nhân viên bán hàng hoặc nhân viên thu ngân được phân quyền xem báo cáo này sẽ được xem doanh thu của các nhân viên khác.
 • Báo cáo doanh thu theo cửa hàng: Cho phép nhân viên được phân quyền xem báo cáo này sẽ được xem doanh số toàn bộ các cửa hàng (thường dùng để khen thưởng, khích lệ thi đua).
 • Hóa đơn bán lẻ: Giới hạn nhân viên chỉ được nhìn thấy các hóa đơn do nhân viên đó tạo.
 • Hóa đơn bán lẻ: Giới hạn nhân viên bán hàng chỉ được nhìn thấy các hóa đơn bán lẻ được gắn cho nhân viên đó.
 • Danh sách đơn hàng: Giới hạn nhân viên chỉ được nhìn thấy các đơn hàng do nhân viên đó tạo.
 • Chi tiết đơn hàng: Cho phép nhân viên xem được chi tiết đơn hàng do nhân viên khác tạo khi có cài đặt giới hạn xem danh sách đơn hàng theo nhân viên tạo.
 • Danh sách đơn hàng: Giới hạn nhân viên bán hàng chỉ được nhìn thấy các đơn hàng được gắn cho nhân viên đó.
 • Danh sách sản phẩm trên các sàn: Giới hạn nhân viên bán hàng chỉ được nhìn thấy các sản phẩm được gắn cho nhân viên đó.
 • Chi tiết sản phẩm: Giới hạn nhân viên chỉ xem được tồn kho trong kho mình quản lý ở trang chi tiết sản phẩm.
 • Giới hạn giờ xem báo cáo của thu ngân: Thu ngân chỉ được xem báo cáo báo lẻ và báo cáo bán lẻ theo nhân viên trong khung giờ nhất định .

Cài đặt doanh nghiệp

Trong tính năng này, bạn có thể sửa đổi một số cài đặt liên quan đến: Sản phẩm, kế toán, bảo hành, thông tin doanh nghiệp. Cụ thể:

Về sản phẩm, bạn có thể chỉ định hai tính năng:

 • Tự động sinh mã vạch khi thêm sản phẩm mới.
 • Hiển thị số tồn có thể bán khi gợi ý sản phẩm.

Về kế toán có:

 • Tự động tạo phiếu thu nếu thu ngân không điền tiền thanh toán.
 • Cài đặt ngày bắt đầu hạch toán đơn hàng tự động:
 • Cài đặt số ngày cho phép nhân viên sửa bút toán:
 • Cài đặt số ngày cho phép nhân viên xóa bút toán:
 • Cài đặt số ngày quá khứ nhân viên được chọn khi lập phiếu thu chi:
 • Cài đặt phí bảo hành sửa chữa mặc định sản phẩm

Về bảo hành: Bạn có thể thêm vào nhân viên tiếp nhận công việc bảo hành và chỉ định quyền bảo hành cho họ trên hệ thống.

Về thông tin doanh nghiệp, Bạn được quyền chỉ định các IP được đăng nhập vào doanh nghiệp của bạn. Đồng thời điều chỉnh các thông tin: Tên, website, địa chỉ, số điện thoại, email của doanh nghiệp.

Cài đặt Doanh Nghiệp Trên Nhanh.vn

Cài đặt doanh nghiệp trên Nhanh.vn

Cài đặt bán hàng và xuất nhập kho

Tính năng này giúp bạn cài đặt các thao tác tự động khi bán hàng và xuất nhập kho. Về bán hàng, có các thao tác tự động sau:

 • Lập hóa đơn bán lẻ, đơn hàng: Chặn bán âm để không thể bán quá số lượng hàng tồn kho.
 • Lập hóa đơn bán lẻ, đơn hàng: Lưu thu ngân mặc định là nhân viên bán hàng khi không điền thông tin.
 • Lập hóa đơn bán lẻ, bán buôn, đơn hàng: Gắn nhân viên bán hàng phụ trách khách hàng khi nhập thông tin khách hàng mới
 • Lập hóa đơn bán lẻ: Chỉ gợi ý nhân viên bán hàng được gắn với cửa hàng của hóa đơn.
 • Bán hàng hỗ trợ các sản phẩm sử dụng IMEI.
 • Bán hàng theo lô sản xuất.
 • Bán hàng hỗ trợ quét mã vạch cân điện tử.
 • Yêu cầu nhập nhân viên bán hàng khi lập hóa đơn bán lẻ, bán buôn, đơn hàng.
 • Yêu cầu nhập nhân viên kỹ thuật khi lập hóa đơn bán lẻ.
 • Nhập hàng và bán hàng có hạn sử dụng của sản phẩm: Bật cài đặt này sẽ hiện thêm ô nhập Hạn sử dụng khi thêm phiếu nhập nhà cung cấp.
 • Yêu cầu nhập thông tin khách hàng: Phải nhập tên và số điện thoại trên hóa đơn, Email khách hàng, Sinh nhật, Giới tính, Nguồn khách hàng.

Các cài đặt về Trả hàng:

 • Cửa hàng được phép đổi trả: Nếu không bật cài đặt này, khách hàng có thể mang hàng tới toàn bộ các cửa hàng của bạn để đổi trả. Nếu bật cài đặt này thì chỉ được đổi trả tại cửa hàng khách hàng đã mua.
 • Thu hồi điểm tích lũy từ hóa đơn mua hàng: Dùng khi khách mua sản phẩm có tích điểm nhưng trả lại hàng, đồng nghĩa với việc phải thu hồi điểm tích lũy. Có hai hình thức thu hồi: Thu hồi toàn bộ số điểm từ hóa đơn mua và thu hồi số điểm theo tỉ lệ tổng trả / tổng mua.
 • Chuyển điểm tích lũy thành phí trả hàng: Nếu khách không đủ điểm tích lũy để thu hồi, hệ thống sẽ tự động chuyển thành phí trả hàng.
 • Bắt buộc đổi trả hàng: Nếu bật cài đặt này: khi lập phiếu trả hàng, bắt buộc phải mua thêm sản phẩm khác thì mới được lưu hóa đơn.
 • Số ngày trả hàng: Số ngày tối đa kể từ ngày mua mà trong khoảng đó khách hàng được trả hàng.
 • Kho trả nhà cung cấp: Lựa chọn kho để trả hàng về cho nhà cung cấp.
 • Quy định trả hàng: Số ngày được phép trả hàng, % hàng được trả, số lần mua hàng cho phép trả.

Về cài đặt Xuất nhập kho có các thao tác tự động sau:

 • Cho phép xuất quà tặng nợ ở kho khác với kho đã phát sinh nợ quà.
 • Sản phẩm IMEI, Sản phẩm bán theo lô tính giá vốn theo giá đích danh: Lưu giá vốn đích danh cho IMEI và Lô hàng theo giá nhập của phiếu nhập kho nhà cung cấp.
 • Yêu cầu nhập nhà cung cấp khi lập phiếu nhập hàng nhà cung cấp hoặc xuất trả hàng nhà cung cấp
 • Xuất âm trả Nhà cung cấp: Cho phép xuất phiếu trả nhà cung cấp lớn hơn số tồn kho hiện có.
 • Xuất âm chuyển kho: Cho phép xuất chuyển kho lớn hơn số tồn kho hiện có.
 • Xuất âm bán buôn: Cho phép xuất bán buôn lớn hơn số tồn kho hiện có.
 • Xuất âm khác: Cho phép xuất phiếu khác lớn hơn số tồn kho hiện có.
 • Chặn xuất âm nhà cung cấp + xuất âm khác: Chặn xuất âm theo số có thể bán + số lỗi.
 • Xuất âm linh kiện bảo hành: Cho phép xuất phiếu link kiện bảo hành lớn hơn số tồn hiện có.
 • Ẩn các cột giá nhập khi lập phiếu nhập kho, phiếu nháp nhập kho, trả hàng nhà cung cấp.
 • Xác nhận phiếu yêu cầu XNK: Người tạo phiếu xuất nhập kho mới sẽ là người tạo phiếu yêu cầu xuất nhập kho
 • Cài đặt số ngày được sửa phiếu XNK
 • Cài đặt số ngày được xóa phiếu XNK
 • Tích hợp SaiGon Centre

Cài đặt Bán Hàng Và Xuất Nhập Kho Trên Nhanh.vn

Cài đặt bán hàng và xuất nhập kho trên Nhanh.vn

Cài đặt đơn hàng

Phần này cho phép bạn cài đặt các thao tác tự động với đơn hàng và thiết lập vận chuyển đơn hàng. Bao gồm các thao tác:

 • Số ngày tạm giữ: lại đơn hàng khi khách chưa nhận hàng.
 • Số ngày đang chuyển: Số ngày tối đa đơn hàng được phép vận chuyển tới cho khách hàng.
 • Số ngày cho phép nhân viên sửa đơn hàng từ ngày tạo đơn:
 • Chỉ thống kê trạng thái mua hàng từ khách hàng của doanh nghiệp.
 • Chặn đặt hàng theo số có thể bán.
 • Cho phép cập nhật đơn hàng thành công về trước ngày hiện tại.
 • Bắt buộc phải nhập nguồn đơn hàng khi thêm đơn hàng.
 • Hiện số lượng “Chờ nhập” khi xem tồn ở màn hình thêm đơn hàng.
 • Yêu cầu nhập thông tin khách hàng: Phải nhập tên và số điện thoại, giới tính, nguồn khách hàng trên hóa đơn.
 • Thêm đơn hàng: Tắt tự động nhận diện Thành phố, Quận quyện, Phường xã khi copy paste vào ô địa chỉ khách hàng.
 • Trạng thái đơn hàng khi tạo đơn hàng trả lại: Đang chuyển, mới, đã xác nhận hay thành công.

Cài đặt vận chuyển:

 • Mua bảo hiểm hàng hóa: Lựa chọn theo từng đơn.
 • Giao hàng một phần: Không dùng giao hàng một phần.
 • Tự động thêm ghi chú cho tất cả đơn hàng khi gửi sang hãng vận chuyển:
 • Cho khách xem hàng: Lựa chọn theo từng đơn.
 • Gửi vận chuyển: Lấy số điện thoại của nhân viên tạo đơn hàng, thay cho số điện thoại của cửa hàng. (GHTK, EMS chưa hỗ trợ tính năng này).
 • Cho phép chọn kho lấy hàng khác với địa chỉ kho xử lý đơn hàng. (chỉ GHN, BEST, DHL hỗ trợ tính năng này).
 • Gửi đơn sang hãng vận chuyển bị lỗi (không kết nối được hãng vận chuyển) trạng thái đơn sau khi gửi: Giữ nguyên trạng thái trước khi gửi.
 • Cài đặt dịch vụ vận chuyển và phí ship báo khách: Theo giá trị đơn hàng hay theo tỉnh thành / quận huyện.
 • Thêm Nhãn đơn hàng: Đang hỏi, Chờ thanh toán, Chờ hàng về,…

Đặc biệt, Nhanh.vn hỗ trợ bạn kết nối với đơn vị vận chuyển theo hai cách:

 • Kết nối có sẵn của Nhanh.vn Bạn không cần phải đăng ký tài khoản riêng với từng hãng vận chuyển mà vẫn có thể dùng được toàn bộ các hãng đã tích hợp trên Nhanh.vn. Nhanh.vn sẽ thực hiện việc thanh toán đối soát cho bạn.
 • Kết nối tài khoản riêng của shop: Bạn dùng tài khoản vận chuyển đã đăng ký với các hãng vận chuyển. Bạn sẽ tự quản lý việc đối soát, thanh toán với Hãng vận chuyển.

Các hãng vận chuyển có trên hệ thống là: Giaohangnhanh, Viettel Post, JT Express, EMS, Best Express, Ninja Van, Việt Nam Post, DHL, SuperShip, Ahamove.

Cài đặt đơn Hàng Trên Nhanh.vn

Cài đặt đơn hàng trên Nhanh.vn

Thiết kế mẫu in

Phần mềm cung cấp sẵn cho các bạn tất cả các mẫu tin cần thiết khi bán hàng như: Thông tin sản phẩm, hóa đơn, đơn xuất-nhập hàng,… Bạn chỉ cần thay đổi lại thông tin doanh nghiệp và các thông tin liên quan cho chính xác. Mỗi khi cần xuất bản in về, hệ thống sẽ tự động xuất các bản in như đã cài đặt của bạn.

Cài đặt Bản In Trên Nhanh.vn

Cài đặt bản in trên Nhanh.vn

Gửi email tự động

Phần mềm cho phép bạn soạn thảo các mẫu email và gửi tự động trên hệ thống. Trong đó các mẫu email chính như:

 • Thu ngân lập hóa đơn bán lẻ (Gửi email cảm ơn khách vừa mua hàng, thông báo tổng tiền tích lũy, điểm tích lũy, tặng Coupon cho lần sau…)
 • Gửi email cho khách đặt đơn hàng mới trên website
 • Gửi email cho khách khi nhận đơn hàng đồng bộ về từ API
 • Gửi email cho khách đăng ký tài khoản mới trên website
 • Khách đăng ký Newsletter trên website
 • CSKH cập nhật trạng thái đơn hàng (Thông báo hàng đã chuẩn bị xong, đã gửi vận chuyển, tạm thời hết hàng…)
 • Gửi email khi CSKH hủy đơn hàng
 • CSKH gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển

Bạn có thể lên lịch gửi tự động cho các email này theo 4 thời điểm sau:

 • Gửi Email vào ngày sinh nhật khách hàng.
 • Gửi Email trước ngày sinh nhật khách hàng.
 • Gửi Email sau phát sinh hóa đơn bán lẻ.
 • Gửi email theo từng sản phẩm.

Cài đặt Gửi Email Tự động Trên Nhanh.vn

Cài đặt gửi email tự động trên Nhanh.vn

Gửi SMS tự động

Tương tự như gửi email, hệ thống hỗ trợ bạn gửi SMS tự động trong các trường hợp sau:

 • Thu ngân lập hóa đơn bán lẻ
 • Thu ngân lập hóa đơn bán buôn
 • Khách đặt hàng trên website
 • Nhận đơn hàng từ API
 • Gửi SMS đơn hàng từ các sàn
 • Tạo đơn hàng trên Admin
 • CSKH thay đổi trạng thái đơn hàng
 • CSKH gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển
 • CSKH thay đổi trạng thái bảo hành sản phẩm
 • Kế toán lập phiếu thu hộ trả góp
 • Khách hàng tăng cấp độ
 • Khách hàng giảm cấp độ
 • Gửi SMS cho khách hàng
 • Gửi SMS cho khách hàng (Nhập từ excel)
 • Gửi SMS vào ngày sinh nhật khách hàng
 • Gửi SMS trước ngày sinh nhật khách hàng
 • Gửi SMS sau phát sinh hóa đơn bán lẻ
 • Gửi SMS theo từng sản phẩm.
 • Gửi SMS sau phát sinh đơn hàng

Cài đặt Gửi Sms Tự động Trên Nhanh.vn

Cài đặt gửi SMS tự động trên Nhanh.vn

Gửi tin nhắn Zalo tự động

Ngoài gửi SMS, hệ thống còn hỗ trợ các bạn gửi tin nhắn Zalo tự động. Các mẫu tin nhắn được hỗ trợ tương tự như SMS, nhưng được hỗ trợ thêm hình ảnh và file đính kèm.

Gửi Tin Nhắn Tự động Cho Khách Hàng Trên Zalo Bằng Nhanh.vn

Gửi tin nhắn tự động cho khách hàng trên Zalo bằng Nhanh.vn

Kết nối với cổng thanh toán

Nhanh.vn hỗ trợ các bạn thanh toán trực tuyến qua một số nền tảng là: Momo, VnPay, OnePay, Bảo Kim, Alepay, 1 PAY, VTCPay.

Kết Nối Nhanh.vn Với Các Cổng Thanh Toán Trực Tuyến

Kết nối Nhanh.vn với các cổng thanh toán trực tuyến

Quản lý các đại lý

Nếu bạn có nhiều đại lý bán hàng, bạn có thể thêm vào hệ thống để quản lý tập trung. Mỗi đại lý bao gồm các thông tin: ID, Tên, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Thành phố, Quận huyện.

Thêm đại Lý Vào Nhanh.vn

Thêm đại lý vào Nhanh.vn

Đồng bộ sàn thương mại điện tử

Tính năng này cho phép bạn đồng bộ các Shop bán hàng trên các sàn thương mại điện tử vào Nhanh.vn. Khi đó, toàn bộ sản phẩm, tồn kho, đơn hàng của các bạn sẽ được tự động cập nhật vào hệ thống. Hiện tại, Nhanh.vn hỗ trợ kết nối với 4 sàn thương mại điện tử là: Tiki, Lazada, Sendo, Shopee.

Đồng Bộ Nhanh.vn Với Các Sàn Thương Mại điện Tử

Đồng bộ Nhanh.vn với các sàn thương mại điện tử

Quản lý sản phẩm

Tính năng này giúp bạn quản lý toàn bộ các sản phẩm của mình trên cùng một giao diện. Tại đây, bạn có thể thêm mới sản phẩm, lọc sản phẩm, thêm thuộc tính, thêm nhà cung cấp, thương hiệu, phân chia sản phẩm theo danh mục.

Để hỗ trợ chuyên hóa cho các thao tác kể trên, trong tính năng này còn chia ra 5 tính năng con khác:

 • Sàn thương mại điện tử: tổng hợp thông tin sản phẩm phân theo từng sàn thương mại điện tử khác nhau.
 • Danh mục: Tổng hợp danh mục nhằm phân loại sản phẩm để quản lý.
 • Thuộc tính: Tổng hợp các thuộc tính của sản phẩm.
 • Nhà cung cấp: Quản lý thông tin của tất cả các nhà cung cấp trên một giao diện.
 • Thương hiệu: Quản lý thông tin thương hiệu trên một giao diện.

Danh Sách Các Sản Phẩm Trên Nhanh.vn

Danh sách các sản phẩm trên Nhanh.vn

Mỗi sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị các thông tin sau:

 • ID
 • Ảnh
 • Mã vạch
 • Giá nhập
 • Giá vốn
 • Giá bán
 • Giá bán + VAT
 • Giá buôn
 • Giá buôn + VAT
 • Tồn kho
 • Tổng tồn kho
 • Hàng lỗi
 • Trạng thái:Đang giao hàng, Tồn trong kho, Đang chuyển kho, Tạm giữ, Có thể bán, Bán, Chờ nhập hàng, Đặt trước.

Thêm Sản Phẩm Mới Trên Nhanh.vn

Thêm sản phẩm mới trên Nhanh.vn

Quản lý kho hàng

Tính năng này giúp bạn tạo ra các kho hàng ảo để quản lý tập trung các kho hàng thực tế của bạn. Trên kho hàng ảo này, sẽ chứa toàn bộ thông tin về tồn kho như: Tên kho, số lượng sản phẩm, tổng tiền, loại sản phẩm, thông tin xuất nhập kho.

Khi có một sự kiện liên quan đến kho hàng diễn ra, bạn có thể cập nhật ngay trên hệ thống. Ví dụ như, xuất-nhập kho, chuyển kho, kiểm kho. Đồng thời, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử xuất nhập kho để bạn có thể lọc lại thông tin và kiểm tra.

Thông Tin Kho Hàng Trên Nhanh.vn

Thông tin kho hàng trên Nhanh.vn

Đối với kho hàng, doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 1 kho duy nhất, nếu muốn thêm kho phải liên hệ với nhân viên hỗ trợ để được mở.

Quản lý bán hàng

Toàn bộ hoạt động bán hàng của bạn bao gồm bán buôn và bán lẻ và trả hàng có thể được cập nhật để quản lý trên hệ thống. Khi có một giao dịch bán hàng xảy ra, bạn có thể thêm mới vào hệ thống. Một giao dịch được tạo mới trên hệ thống bao gồm các thông tin cơ bản về khách hàng, sản phẩm giao dịch, số tiền và thông tin thanh toán.

Thêm Giao Dịch Mới Trên Nhanh.vn

Thêm giao dịch mới trên Nhanh.vn

Mỗi giao dịch được lưu trữ lại dưới dạng các thông tin:

 • Người tạo
 • Nhân viên bán hàng
 • Cửa hàng
 • Sản phẩm
 • Mã sản phẩm
 • Đơn vị tính
 • VAT
 • Thanh toán
 • Ghi chú

Ngoài việc thêm mới, bạn có thể lọc lại các giao dịch cũ theo thời gian và các thông tin đã nêu trên để xem lại.

Danh Sách Các Giao Dịch Bán Lẻ Trên Nhanh.vn

Danh sách các giao dịch bán lẻ trên Nhanh.vn

Quản lý đơn hàng

Với tính năng này, toàn bộ đơn hàng của bạn được cập nhật trên hệ thống giúp bạn kiểm soát tình trạng của chúng dễ dàng hơn. Mỗi đơn hàng bao gồm các thông tin:

 • Cửa hàng
 • Địa chỉ khách hàng
 • Cấp độ khách hàng
 • Sản phẩm
 • Đơn vị tính
 • Mã sản phẩm
 • Khối lượng
 • Phí ship báo khách
 • Phí vận chuyển
 • Giá trị đơn hàng
 • Biên bản bàn giao
 • Mã Affiliate
 • Lô sản phẩm
 • Người tạo đơn
 • Nhãn đơn hàng

Danh Sách Các đơn Hàng Trên Nhanh.vn

Danh sách các đơn hàng trên Nhanh.vn

Với các đơn hàng này bạn có thể thực hiện một số thao tác quản lý như:

 • Lọc đơn hàng theo các thông tin lưu trữ đã kể trên và theo thời gian
 • Kiểm tra tình trạng đơn hàng: Xác nhận, in và đóng gói, đang chuyển, cần xử lý, thanh toán, khiếu nại.
 • Thêm mới đơn hàng
 • Kiểm tra đơn trùng
 • Tìm các đơn hàng đã được gửi đi nhưng chưa được kết nối với đơn vị vận chuyển.
 • Quét mã vạch kiểm tra lại sản phẩm trong đơn hàng trước khi đóng gói, tránh đóng nhầm sản phẩm.
 • In biên bản bàn giao vận đơn: tổng hợp số lượng sản phẩm để nhặt hàng, biết sản phẩm nào còn bị hết hàng và nhặt hàng nhanh hơn. Bắn toàn bộ đơn hàng trong biên bản sang hãng vận chuyển cùng 1 thời điểm, giúp cho việc điều tin nhanh và tập trung hơn. In biên bản cho bưu tá kí xác nhận đã nhận tổng số đơn và bảng kê chi tiết, mà không cần kí nhận từng phiếu gửi giúp tiết kiệm giấy in, hạn chế thất thoát.
 • Đối soát: Thanh toán COD và tự vận chuyển
 • Xem nguồn đơn hàng: dùng để đánh dấu các nguồn phát sinh đơn hàng (VD: từ Facebook, từ khách giới thiệu, từ các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo…). Giúp thuận tiện hơn trong việc lọc và xử lý đơn hàng, báo cáo doanh thu đơn hàng theo các nguồn khác nhau.

Quản lý khách hàng

Thông tin khách hàng của bạn sẽ được nhập toàn bộ trên hệ thống để quản lý trong tính năng này. Mỗi khách hàng được lưu trữ các thông tin:

 • ID
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Loại
 • Email
 • Ngày sinh
 • Mã thẻ
 • Cấp độ
 • Nhóm
 • Số ngày mua hàng
 • Ngày mua gần nhất
 • Chu kỳ mua hàng
 • Số ngày chưa mua
 • Ghi chú

Với các khách hàng bạn có thể phân loại ra để dễ quản lý như: theo nhóm, theo cấp độ và theo loại (khách lẻ, khách buôn và đại lý). Ngoài ra, các thao tác như thêm khách hàng, lọc khách hàng tương tự như các tính năng trên.

Danh Sách Khách Hàng Trên Nhanh.vn

Danh sách khách hàng trên Nhanh.vn

Thống kê và báo cáo

Hệ thống cung cấp cho bạn 9 báo cáo lớn là:

 • Doanh thu: Báo cáo tăng trưởng doanh thu, và tổng doanh thu theo từng đối tượng (nhân viên, khách hàng, sản phẩm, cửa hàng,…).
 • Đơn hàng: Báo báo tăng trưởng đơn hàng, số lượng và thông tin đơn hàng theo từng tình trạng.
 • Bán lẻ: Hiệu quả hoạt động bán lẻ, doanh thu, lợi nhuận, giá bán, số lượng đơn,…
 • Bán buôn: Hiệu quả hoạt động bán buôn, doanh thu, lợi nhuận, giá bán, số lượng đơn,…
 • Tồn kho: Tình trạng tồn kho theo thời gian, theo từng kho hàng.
 • Sản phẩm: Thống kê thú tự bán chạy của các sản phẩm
 • Khách hàng: Tỷ lệ khách hàng theo độ tuổi, giới tính, theo nhóm, số lượng khách mới, khách cũ, doanh thu từ nguồn khách nào là cao?
 • Khuyến mại: Đo lường hiệu quả của khuyến mãi.
 • Zalo: Thống kê số lượng tin nhắn gửi cho khách hàng trên Zalo và tình trạng của các tin nhắn này.

Báo Cáo Doanh Thu Trên Nhanh.vn

Báo cáo doanh thu trên Nhanh.vn

Tạo website bán hàng

Khi đăng ký sử dụng Nhanh.vn, bạn có thể đăng ký kèm theo website. Khi đó, hệ thống sẽ tạo cho bạn một website bán hàng miễn phí. Website cho phép bạn chỉnh sửa đầy đủ các chứng năng ngay trên hệ thống.

Nội dung website

Nội dung bao website bao gồm các thông tin chính trên website như:

 • Trang chủ: Những nội dung hiển thị trên trang chủ.
 • Trang thanh toán: Những nội dung hiển thị trong trang thanh toán khi khách hàng đặt hàng online.
 • Chân trang: các footer bottom
 • Trang liên hệ: nội dung về những thông tin doanh nghiệp của bạn
 • Trang chi tiết sản phẩm: Những nội dung hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm.Trang thanh toán thành công: Những nội dung hiển thị trong trang thanh toán khi khách hàng đặt hàng online thành công.Các giá trị, thông tin trong Nội dung website:
 • Key ID: Các ID tương ứng với các từ khóa được thiết lập.
 • Key Name: Là các từ khóa được thiết lập sẵn các vị trí code HTML trên website.
 • Giá trị: Cho phép bạn thay đổi thông tin tương ứng của doanh nghiệp tại các Key Name có sẵn. Toàn bộ nội dung website (cơ bản hay nâng cao) tùy thuộc vào từng mẫu giao diện cụ thể, ngoài ra có thể thêm hoặc bớt các nội dung cần thiết hay không cần thiết đối với từng doanh nghiệp cụ thể.
 • Nhập liệu nội dung website trên trang chủ

Điều Chỉnh Nội Dung Website Trên Nhanh.vn

Điều chỉnh nội dung website trên Nhanh.vn

Cài đặt website

Trong phần này, bạn có thể cài đặt:

 • Cấu hình chung
 • Ngôn ngữ
 • Facebook Google: Thông số ID (một dãy số do Facebook cung cấp) trang Fanpage Facebook của doanh nghiệp. Xác minh trang web của google.
 • Email coupon: gửi chương trình coupon tới những email của khách hàng (Chỉ áp dụng cho những website có gửi email coupon cho khách hàng)
 • Ảnh
 • Giao diện
 • SSL

Menu

Phần này giúp bạn quyết định các thành phần nào sẽ xuất hiện trên thanh menu của website. Có các loại menu sau:

 • Trang chủ, Tin tức, album, khuyến mại: Là những lựa chọn nhanh link sang các trang tương ứng
 • Danh mục sản phẩm, Danh mục tin tức, Danh mục album: Lấy ra các danh mục tương ứng
 • Đường link: Cho phép người dùng tự chỉnh sửa “tên menu, link menu” theo ý mình mong muốn

Ngoài ra bạn còn có thể thay đổi vị trí menu và giao diện hiển thị của nó.

Các cài đặt khác trên website

Ngoài những cài đặt chính kể trên, Nhanh.vn còn cung cấp cho bạn một số cài đặt nhỏ khác:

 • Tạo trang tin tức
 • Thêm các Tag
 • Tạo Banner
 • Tạo Album
 • Tạo trang Liên hệ
 • Newsletters
 • Javascript: nhúng Javascrip / CSS và website, chẳng hạn như, nhúng khung chat Facebook, Vchat, nhúng code Facebook Pixel, Google Analytic…
 • Hỏi đáp, đánh giá
 • Tạo User đăng nhập

Tạo chương trình khuyến mãi

Phần mềm đang hỗ trợ quản lý và cài đặt một cách tự động các chương trình khuyến mại sau:

 • Chiết khấu
 • Tích điểm
 • Coupon
 • Quà tặng
 • Hoa hồng nhân viên
 • Chương trình Affiliate

Trong đó, bạn có thể quản lý toàn bộ các chương trình khuyến mãi trong một giao diện. Bạn có thể xem khuyến mãi nào đang hoạt động, thời gian của hoạt động khuyến mãi và tạo mới khuyến mãi.

Thêm Mới Chương Trình Khuyến Mãi Trên Nhanh.vn

Thêm mới chương trình khuyến mãi trên Nhanh.vn

Ngoài ra, còn có các cài đặt cho toàn bộ khuyến mãi như:

 • Lập hóa đơn bán lẻ: Yêu cầu nhập số điện thoại nếu có chiết khấu.
 • Cho phép tính chiết khấu theo chương trình khuyến mại khi sửa hóa đơn.
 • Áp dụng chiết khấu cho sản phẩm dịch vụ (Mặc địch các chương trình chiết khấu không áp dụng với các sản phẩm dịch vụ).

Cài đặt giao diện hiển thị phần mềm

Để giúp phần mềm thân thiện với người dùng hơn, Nhanh.vn cho phép bạn có thể cài đặt được giao diện hiển thị của phần mềm. Bao gồm:

 • Màu sắc
 • Menu dọc hoặc ngang
 • Hiệu ứng mở menu bằng click chuột hoặc di chuyển
 • Hiệu ứng mở trang chi tiết:Trang mới hoặc popup

Cài đặt Giao Diện Trên Nhanh.vn

Cài đặt giao diện trên Nhanh.vn

API

Nhanh.vn hỗ trợ tích hợp API với các sàn thương mại điện tử, khả năng này đem lại các lợi ích như:

 • Kết nối nhiều gian hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử lại với nhau để quản lý chung
 • Đồng bộ ghép nối sản phẩm, để có thể quản lý duy nhất một sản phẩm cho tất cả các sản phẩm trùng lặp có trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau.
 • Giúp chủ shop tự xác nhận đơn hàng độc lập với trạng thái trên sàn thương mại điện tử, tránh mất hàng và thanh toán độc lập.

Tính Năng Tích Hợp Api Của Nhanh.vn

Tính năng tích hợp API của Nhanh.vn

Tích hợp Pos, Omnichannel và Facebook

Omnichannel và Pos có đầy đủ các tính năng của Nhanh.vn đã kể trên. Qua đó giúp bạn bán hàng đa kênh và quản lý tập trung. Chia sẻ dữ liệu, cập nhật hệ thống bán hàng giữa offline và online.

Ngoài ra, phần mềm còn tích hợp với một nền tảng có tên là Vpage, giúp quản lý bán hàng trên Facebook.

Tích Hợp Omnichannel Của Nhanh.vn

Tích hợp Omnichannel của Nhanh.vn