“Nhóm Mục Tiêu, Nhóm Đối Tượng Trong Tiếng Anh Là Gì ? Đối

Trong ngữ pháp tiếng Anh, tân ngữ là một danh từ, một cụm danh từ hoặc một đại từ bị tác động ảnh hưởng bởi hành vi của động từ. Các đối tượng cung ứng cho ngôn từ của tất cả chúng ta chi tiết cụ thể và cấu trúc bằng cách được cho phép tạo ra những câu phức tạp. Giới từ cũng có tân ngữ .Bạn đang xem : Đối tượng trong tiếng anh là gì

Các loại đối tượng

Các đối tượng hoàn toàn có thể hoạt động giải trí theo ba cách trong một câu. Hai cách tiên phong rất dễ phát hiện vì chúng theo sau động từ :

Đối tượng có thể hoạt động bằng giọng nói chủ động và bị động. Một danh từ làm tân ngữ trực tiếp ở giọng chủ động trở thành chủ ngữ khi câu được viết lại ở giọng bị động. Ví dụ:

Đặc điểm này, được gọi là thụ động hóa, là thứ làm cho những đối tượng trở nên độc nhất. Bạn không chắc liệu một từ có phải là một đối tượng hay không ? Hãy thử chuyển nó từ giọng dữ thế chủ động sang bị động ; nếu bạn hoàn toàn có thể, từ là một đối tượng .

Đối tượng trực tiếp

Các tân ngữ trực tiếp xác lập cái gì hoặc ai nhận hành vi của động từ bắc cầu trong mệnh đề hoặc câu. Khi những đại từ đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp, chúng thường có dạng trường hợp khách quan ( tôi, chúng tôi, anh ấy, cô ấy, họ, ai và ai ). Hãy xem xét những câu sau, được lấy từ ” Trang web của Charlotte, ” bởi EB White :“Cô ấy đóng thùng carton cẩn thận. Đầu tiên cô hôn cô cha, sau đó cô hôn cô mẹ. Rồi bà mở nắp một lần nữa, nâng lợn ra, và giữ lên má cô ấy.”” Cô ấy đóngcẩn thận. Đầu tiên cô hôn cô, sau đó cô hôn cô. Rồi bà mởmột lần nữa, nângra, và giữlên má cô ấy. “Chỉ có một chủ ngữ trong đoạn văn này, nhưng có sáu tân ngữ trực tiếp ( thùng, cha, mẹ, cái nắp, con lợn, nó ), năm danh từ và một đại từ. Động từ kết thúc ( động từ kết thúc bằng ” ing ” đóng vai trò như danh từ ) đôi lúc cũng đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp. Ví dụ :

Đối tượng gián tiếp

Danh từ và đại từ cũng có chức năng làm tân ngữ gián tiếp. Những đối tượng này là người thụ hưởng hoặc người nhận hành động trong một câu. Đối tượng gián tiếp trả lời các câu hỏi “cho / cho ai” và “cho / để làm gì.” Ví dụ:

Trong ví dụ tiên phong, người đàn ông được cho một đồng xu. Của quý là đối tượng trực tiếp và nó có lợi cho người đàn ông, là đối tượng gián tiếp. Trong ví dụ thứ hai, chiếc bánh là tân ngữ trực tiếp và nó có lợi cho Bob, tân ngữ gián tiếp .Xem thêm : Khối Echo Kém Lòng Tử Cung Là Gì, Khối Echo Trong Tử Cung Là Gì

Giới từ và động từ

Các tân ngữ ghép với giới từ có tính năng khác với tân ngữ trực tiếp và gián tiếp, theo sau động từ. Những danh từ và động từ này tham chiếu đến một giới từ và sửa đổi hành vi của câu lớn hơn. Ví dụ :Các cô gái đang chơi bóng rổ xung quanh một cột điện với một chiếc vòng kim loại được bắt chặt vào . Các cô gái đang chơi bóng rổ xung quanh mộtvới một chiếckim loại được bắt chặt vào

Trong ví dụ đầu tiên, các đối tượng giới từ là “cực” và “vòng”. trong ví dụ thứ hai, các đối tượng giới từ là “tầng hầm”, “tòa nhà”, “hộp” và “phá vỡ”.

Giống như tân ngữ trực tiếp, tân ngữ giới từ nhận hành động của chủ ngữ trong câu nhưng vẫn cần một giới từ để câu có ý nghĩa. Đánh dấu các giới từ rất quan trọng vì nếu bạn sử dụng sai, nó có thể gây nhầm lẫn cho người đọc. Hãy cân nhắc xem câu thứ hai sẽ nghe kỳ cục như thế nào nếu nó bắt đầu, “Anh ấy ngồi trên tầng hầm …”

Các động từ chuyển nghĩa cũng nhu yếu một đối tượng để chúng có ý nghĩa. Có ba loại động từ bắc cầu. Động từ đơn thể có tân ngữ trực tiếp, trong khi động từ không hoạt động có tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. Động từ phức tạp có tân ngữ trực tiếp và thuộc tính tân ngữ. Ví dụ :Đơn âm : Bob đã mua một chiếc ô tô. (Đối tượng trực tiếp là “car.”)Ditransitive : Bob đã cho tôi các phím để mới của mình xe. (Tân ngữ gián tiếp là “tôi”; tân ngữ trực tiếp là “chìa khóa”.)Phức tạp-bắc cầu : Tôi nghe thấy anh ấy hét lên. (Đối tượng trực tiếp là “anh ta”; thuộc tính đối tượng là “la hét”.) Deutsch Español português Bahasa Melayu slovenčina Italiano ελληνικά Svenska Türkçe čeština العربية tiếng việt Bahasa Indonesia српски ภาษาไทย Русский язык Suomi 한국어 Français 日本語 dansk magyar Nederlands हिन्दी român Українська polski български : Bob đã mua một. ( Đối tượng trực tiếp là ” car. ” ) : Bob đãcácđể mới của mìnhxe. ( Tân ngữ gián tiếp là ” tôi ” ; tân ngữ trực tiếp là ” chìa khóa “. ) : Tôi nghe thấy. ( Đối tượng trực tiếp là ” anh ta ” ; thuộc tính đối tượng là ” hô hào “. ) Deutsch Español português Bahasa Melayu slovenčina Italiano ελληνικά Svenska Türkçe čeština العربية tiếng việt Bahasa Indonesia српски ภาษาไทย Русский язык Suomi 한국어 Français 日本語 dansk magyar Nederlands ह ि न ् द ी român Українська polski български