Tổng hợp 6 nội dung của khái niệm về sĩ quan là gì hot nhất, đừng bỏ lỡ

1 Sĩ quan là gì? Sĩ quan, Hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 4.88 (705 vote)
 • Tóm tắt: · Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan chính là người cán bộ hoạt động, công tác và làm việc trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ phục vụ cho Nhà 
 • Nguồn: Sĩ quan là người cán bộ phục vụ trong Lực lượng Vũ trang của một quốc gia có chủ quyền. Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực …

2 Sĩ quan quân đội là gì? Sỹ quan quân đội có chức năng gì?

Sĩ quan quân đội là gì? Sỹ quan quân đội có chức năng gì?
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 4.79 (428 vote)
 • Tóm tắt: Lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng quân đội nhân dân nói chung là … Hiện nay, khái niệm sĩ quan quân đội là gì đã được quy định cụ thể tại các văn 
 • Nguồn: – Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có …

3 Một nội dung của khái niệm về sĩ quan là gì?  

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.49 (386 vote)
 • Tóm tắt: Một nội dung của khái niệm về sĩ quan là gì? A. Tất cả quân nhân phục vụ trong LLVT nhân dân Việt Nam. B
 • Nguồn: – Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có …

4 Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 5. Luật sĩ quan Quân đội Việt Nam

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 4.23 (367 vote)
 • Tóm tắt: 2. Một nội dung của khái niệm về sĩ quan là gì? a. Tất cả quân nhân phục vụ trong LLVT nhân dân Việt Nam
 • Nguồn: – Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có …

5 GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ SỸ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.03 (329 vote)
 • Tóm tắt: · Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là gì và làm thế nào để có thể được … Trên đây là những nội dung cơ bản quy định về sĩ quan Quân đội 
 • Nguồn: – Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có …

6 Sĩ quan là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 3.95 (545 vote)
 • Tóm tắt: · Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Sĩ quan là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt 
 • Nguồn: Sĩ quan là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng, quân phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh sĩ quan do Chính …