Danh sách 7 phân tích khái niệm quá trình dạy học hot nhất, đừng bỏ qua

1 Khái niệm về quá trình dạy học

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 4.88 (645 vote)
 • Tóm tắt: I. Khái niệm về quá trình dạy học 1. Định nghĩa: QTDH là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giáo viên, người học tự giác, tích 

2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.68 (566 vote)
 • Tóm tắt: Qúa trình dạy học 1.1. Khái niệm: – Định nghĩa: Quá trình dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giáo viên, 

3 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH DẠY HỌC – VẬN DỤNG VÀO CÔNG TÁC

 • Tác giả: baokhiem125.wordpress.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.48 (520 vote)
 • Tóm tắt: · Từ đó có thể rút ra định nghĩa quá trình dạy học như sau: Quá trình dạy học là quá trình mà dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giáo 
 • Nguồn: Giáo viên cần có những cách thức cụ thể trong việc làm “mềm” hoá môn học vốn được xem là khô khan, trừu tượng này bằng những thí dụ sinh động trong đời sống thực tế. Có thể thay cách thuyết giảng một chiều bằng việc nêu những câu hỏi gợi mở, nêu vấn …

4  Nêu và phân tích khái niệm quá trình dạy học – Lý luận dạy học

 • Tác giả: hamsterdk.forumvi.com
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 4.2 (444 vote)
 • Tóm tắt: · Từ đó có thể rút ra định nghĩa quá trình dạy học như sau: Quá trình dạy học là quá trình mà dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giáo 
 • Nguồn: Giáo viên cần có những cách thức cụ thể trong việc làm “mềm” hoá môn học vốn được xem là khô khan, trừu tượng này bằng những thí dụ sinh động trong đời sống thực tế. Có thể thay cách thuyết giảng một chiều bằng việc nêu những câu hỏi gợi mở, nêu vấn …

5 Bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 4.17 (382 vote)
 • Tóm tắt: Dạy học và Quá trình dạy học là gì? … nghiệp đúng đắn ở người học mà còn góp phần phát triển tính tích cực và tổ chức các hoạt động học tập của học viên
 • Nguồn: Giáo viên cần có những cách thức cụ thể trong việc làm “mềm” hoá môn học vốn được xem là khô khan, trừu tượng này bằng những thí dụ sinh động trong đời sống thực tế. Có thể thay cách thuyết giảng một chiều bằng việc nêu những câu hỏi gợi mở, nêu vấn …

6 Khái niệm, đặc điểm và bản chất của quá trình giáo dục

 • Tác giả: nhanvietluanvan.com
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 3.82 (260 vote)
 • Tóm tắt: · + Giáo dục là quá trình 2 mặt được thực hiện bới hoạt động của nhà giáo dục và hs thông qua hoạt động sống hàng ngày của học sinh. + Quá trình 
 • Nguồn: Giáo viên cần có những cách thức cụ thể trong việc làm “mềm” hoá môn học vốn được xem là khô khan, trừu tượng này bằng những thí dụ sinh động trong đời sống thực tế. Có thể thay cách thuyết giảng một chiều bằng việc nêu những câu hỏi gợi mở, nêu vấn …

7 Dạy học là gì? Quá trình dạy học

Dạy học là gì? Quá trình dạy học
 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 3.68 (246 vote)
 • Tóm tắt: · Quá trình dạy học là chuỗi liên tiếp các hành động dạy, hành động của người dạy và hành động của người học đan xen và tương tác với nhau trong 
 • Nguồn: Tri thức khoa học bao gồm các sự kiện, khái niệm, quy luật, lý thuyết … liên quan đến nghề nghiệp. Các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp bao gồm các kỹ năng, kỹ xảo đặc thù của nghề tương ứng. Kết quả của giáo dưỡng là tạo ra các năng lực hoạt động nghề …