Top 4 phân tích khái niệm quyền con người hay nhất

1 Khái quát về quyền con người, quyền công dân

 • Tác giả: diendanphapluat.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.98 (934 vote)
 • Tóm tắt: · a) Khái niệm quyền con người … Quyền con người khả năng mà nhà nước phải công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thông qua hiến pháp và pháp luật 
 • Nguồn: Thời điểm phát sinh quyền của mỗi cá nhân khác nhau, phụ thuộc vào việc có quốc tịch của cá nhân trong một số trường hợp cụ thể để có quyền công dân phải thực hiện một số thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật. Mỗi một cá nhân, quyền công dân có …

2 Quyền con người là gì? Nội dung quy định về quyền con người theo Hiến pháp?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 4.65 (241 vote)
 • Tóm tắt: · Bên cạnh đó, nhân quyền còn được định nghĩa một cách khái quát là những quyền bẩm sinh, vốn có của con người mà kể từ khi sinh ra vốn đã được 
 • Nguồn: Đảm bảo quyền cho người dân được tự do kinh doanh là một trong những chính sách, chủ trương quan trọng của Nhà nước, phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do …

3 Quyền con người là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 4.58 (235 vote)
 • Tóm tắt: · Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cả nhân và các nhóm chổng lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn 
 • Nguồn: + Ý chí của nhân dân phải là cơ sở tạo nên quyền lực của chính quyền; ý chí đó phải được thể hiện qua một cuộc bầu cử định kì và chân thực được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín hoặc bằng những thủ tục bàu cử tự …

4 Khái niệm, phân loại và các đặc trưng của quyền con người

 Khái niệm, phân loại và các đặc trưng của quyền con người
 • Tác giả: hilaw.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.2 (485 vote)
 • Tóm tắt: · Quyền con người (Human rights, Droits de L’Homme) là toàn bộ các quyền, tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người do tính chất nhân 
 • Nguồn: – Quyền sống, tự do và an toàn cá nhân (Điều 3 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền – UDHR);’ Điều 6 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) đã cụ thể hóa quyền này trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền: Mọi người có quyền sống. …