Phân biệt giữa quan hệ đối tác và hợp tác trách nhiệm hữu hạn

Như chúng ta đã biết quan hệ đối tác là một vấn đề rất được quan tâm nhất là trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay các doanh nghiệp đều sẽ có những đối tác làm ăn và họ cũng sẽ đều xây dựng quan hệ đối tác với nhau để phục vụ cho lợi ích kinh doanh. Hiện nay cũng có rất nhiều người nhầm lẫn giữa quan hệ đối tác và hợp tác trách nhiệm hữu hạn. Vậy để phân biệt giữa quan hệ đối tác và hợp tác trách nhiệm hữu hạn.

1. Định nghĩa về quan hệ đối tác:

Có thể nói thuật ngữ “quan hệ đối tác” hiện nay rất phổ biến và nó được định nghĩa là mối quan hệ pháp lý trừu tượng giữa những người. Đó là hình thức hoạt động kinh doanh; trong đó các đối tác đồng ý tập hợp vốn và tài nguyên của họ, để điều hành một doanh nghiệp được thực hiện bởi tất cả các đối tác hoặc bất kỳ đối tác nào thay mặt cho tất cả các đối tác và chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ theo cách thức được quy định trong thỏa thuận gọi là “chứng thư hợp tác”.

Trong sự sắp xếp này, các cá nhân đã tham gia vào thỏa thuận với nhau được gọi là “đối tác” cá nhân. Vật chất tượng trưng cho thực thể chung cho tất cả các đối tác được gọi là ‘công ty’ và tên mà theo đó hoạt động kinh doanh được gọi là ‘tên công ty’. Do đó, quan hệ đối tác là sự ràng buộc vô hình giữa các đối tác trong khi công ty là hình thức cụ thể của các đối tác. Một số thuật ngữ về đối tác trong kinh doanh. Hiểu về đối tác trong kinh doanh giúp bạn có được định hướng và những tiêu chí đặt ra nhằm lựa chọn mối quan hệ hợp tác phù hợp, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp:

Đối tác chiến lược trong kinh doanh:

Đối tác chiến lược trong kinh doanh là mối liên kết giữa hai doanh nghiệp, thường được giao kết bởi các hợp đồng kinh doanh có pháp lý rõ ràng, cùng thực hiện hướng tới mục tiêu kinh doanh chung. Khi hai doanh nghiệp là đối tác chiến lược của nhau, họ sẽ cùng nhau phát triển một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như mối quan hệ giữa các doanh nghiệp thương mại, họ sẽ cùng quảng cáo, tiếp thị để cùng tạo nên một thương hiệu sản phẩm. Mối quan hệ giữa một công ty sản xuất, chuyên cung cấp kỹ thuật, sản xuất hợp tác với một doanh nghiệp quy mô nhỏ để tạo ra một sản phẩm chuyên ngành mới.

Đối tác tiềm năng

Đối tác tiềm năng là các đối tác phù hợp với mục đích hợp tác của doanh nghiệp, hiện tại chưa hợp tác nhưng trong tương lai nếu cơ hội hợp tác đến thì sẽ tạo nên nhiều lợi thế cho cả hai bên. Trong một số trường hợp, sự hợp tác không chỉ đơn thuần là trong kinh doanh mà còn bao gồm nhiều khía cạnh. Như sự hợp tác, quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, việc hợp tác được phân định từ thấp đến cao bao gồm:

+ Đối tác.

+ Đối tác toàn diện.

+ Đối tác chiến lược.

+ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự hợp tác liên quan đến chính trị, an ninh của một quốc gia.

2. Phân biệt giữa quan hệ đối tác và hợp tác trách nhiệm hữu hạn:

LLP cũng là một hình thức hợp tác, trong đó trách nhiệm của các đối tác bị hạn chế cũng như bất kỳ đối tác nào sẽ không chịu trách nhiệm về hành vi của các đối tác khác. Mặt khác, Quan hệ đối tác chung mang lại các khoản nợ không giới hạn cho các đối tác liên quan và do đó họ phải chịu trách nhiệm chung hoặc nghiêm trọng đối với các khoản nợ.

Bạn đang có kế hoạch bắt đầu một doanh nghiệp hoặc muốn mở rộng doanh nghiệp hiện có? Bạn phải đưa ra một quyết định quan trọng ở đây, liên quan đến việc lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Hình thức tổ chức kinh doanh phù hợp nhất có thể được lựa chọn bằng cách cân nhắc các ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức so với nhu cầu của bạn. Quyền sở hữu duy nhất, quan hệ đối tác, LLP, xã hội hợp tác, công ty cổ phần là một số hình thức phổ biến. Vì vậy, hãy xem bài viết này để biết sự khác biệt giữa hợp tác và hợp tác trách nhiệm hữu hạn (LLP).

Cơ sở để so sánh Quan hệ đối tác Hợp tác trách nhiệm hữu hạn (LLP) Ý nghĩa Quan hệ đối tác đề cập đến một thỏa thuận trong đó hai hoặc nhiều người đồng ý thực hiện một doanh nghiệp và chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ lẫn nhau. Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn là một hình thức hoạt động kinh doanh kết hợp các tính năng của quan hệ đối tác và công ty cơ thể. Quản lý bởi Đạo luật hợp tác Ấn Độ, 1932 Luật hợp tác trách nhiệm hữu hạn, 2008 Đăng ký Không bắt buộc Bắt buộc Tài liệu điều lệ Chứng thư hợp tác Hiệp định LLP Trách nhiệm Vô hạn Giới hạn góp vốn, trừ trường hợp gian lận. Năng lực hợp đồng Nó không thể ký kết hợp đồng trong tên của nó. Nó có thể kiện và bị kiện trong tên của nó. Tình trạng pháp lý Đối tác được gọi chung là công ty, do đó không có pháp nhân riêng biệt. Nó có một địa vị pháp lý riêng biệt. Tên của công ty Bất kỳ tên nào Tên chứa LLP là hậu tố Đối tác tối đa 100 đối tác Không giới hạn Bất động sản Không thể được tổ chức trong tên của công ty. Có thể được tổ chức trong tên của LLP. Thành công liên tiếp Không Vâng Kiểm toán tài khoản Không bắt buộc Bắt buộc, chỉ khi doanh thu và góp vốn vượt qua 40 lakhs và 25 lakhs tương ứng. Mối quan hệ Đối tác là đại lý của công ty và các đối tác khác là tốt. Đối tác chỉ là đại lý của LLP.

Tóm lại, Những điểm sau đây rất quan trọng cho đến khi có sự khác biệt giữa quan hệ đối tác và đối tác trách nhiệm hữu hạn (LLP):

Quan hệ đối tác được định nghĩa là một hiệp hội của những người tham gia để kiếm lợi nhuận từ kinh doanh, được thực hiện bởi tất cả các đối tác hoặc bất kỳ đối tác nào thay mặt cho tất cả các đối tác. Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn là một hình thức hoạt động kinh doanh kết hợp các tính năng của quan hệ đối tác và công ty cơ thể.

Quan hệ đối tác được điều chỉnh bởi Đạo luật đối tác Ấn Độ, năm 1932. Ngược lại, Đạo luật đối tác trách nhiệm hữu hạn, 2008 chi phối LLP ở Ấn Độ.

Việc hợp tác hợp tác là tự nguyện, trong khi việc đăng ký LLP là bắt buộc. Tài liệu hướng dẫn quan hệ đối tác được gọi là Chứng thư hợp tác. Trái ngược với quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn, thỏa thuận LLP là văn bản điều lệ. Một công ty hợp danh không thể ký kết hợp đồng dưới tên của nó. Mặt khác, LLP có thể kiện và bị kiện dưới tên của nó. Một quan hệ đối tác không có tư cách pháp lý riêng biệt ngoài các đối tác của mình, vì các đối tác được biết đến như một đối tác và được gọi chung là công ty. Không giống như, LLP là một thực thể pháp lý riêng biệt.

Trách nhiệm pháp lý của đối tác được giới hạn trong phạm vi vốn góp của họ. Đối với điều này, các đối tác của một quan hệ đối tác có trách nhiệm vô hạn.

Quan hệ đối tác có thể được bắt đầu với bất kỳ tên nào của sự lựa chọn Ngược lại, quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn phải sử dụng từ “LL LL LL” vào cuối tên của nó. Bất kỳ hai người nào cũng có thể bắt đầu hợp tác hoặc LLP, nhưng số lượng đối tác tối đa trong một công ty hợp danh được giới hạn ở 100 đối tác. Ngược lại, không có giới hạn đối tác tối đa trong LLP. Một quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn có sự kế thừa vĩnh viễn trong khi một quan hệ đối tác có thể giải thể bất cứ lúc nào.

Việc duy trì và kiểm toán sổ sách tài khoản là không bắt buộc đối với quan hệ đối tác, vì đối với điều này, LLP được yêu cầu duy trì và kiểm toán sổ sách tài khoản nếu doanh thu và góp vốn vượt quá 40 lakhs và 25 lakhs. Các công ty hợp danh không thể giữ tài sản trong tên của nó. Ngược lại, LLP được phép giữ tài sản dưới tên của nó. Trong quan hệ đối tác, các đối tác đóng vai trò là đại lý của các đối tác và công ty. Mặt khác, các đối tác là đại lý của các đối tác trong trường hợp LLP.