Cập nhật chỉ số – Kết quả review bán niên chỉ số VN30

VIB đã được thêm vào giỏ chỉ số VN30

VIB có giá trị vốn hóa thị trường khá lớn là 63.488 tỷ đồng, tỷ suất vòng quay là 0,22%, tỷ lệ free-float làm tròn là 55%, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên 100.000 cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch khớp lệnh trên 10 tỷ đồng/ngày. Do đó, cổ phiếu này đáp ứng tất cả các tiêu chí chính của HSX để được thêm vào giỏ chỉ số VN30. Tỷ trọng mới của VIB trong giỏ chỉ số VN30 sẽ là 1,7%.

VIB đã nằm trong danh sách cổ phiếu dự phòng của VN30 trong đợt review bán niên trước đó.

PNJ bị loại ra khỏi giỏ chỉ số VN30

PNJ bị loại ra khỏi giỏ chỉ số VN30 do vốn hóa thị trường thấp. Tỷ trọng hiện tại của PNJ là khoảng 2%. 4 quỹ ETF sẽ bán ra toàn bộ 1,8 triệu cổ phiếu PNJ trong danh mục đầu tư vào ngày 29/7/2022.

5 cổ phiếu dự phòng là 5 ngân hàng niêm yết

5 cổ phiếu dự phòng bao gồm những cổ phiếu mới niêm yết gần đây là SSB, SHB, EIB, MSB và OCB.

Cổ phiếu dự phòng có thể được thêm vào giỏ chỉ số VN30 nếu cổ phiếu hiện tại trong giỏ chỉ số bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc có tỷ lệ free-float dưới 10% và vốn hóa free-float dưới 2.000 tỷ đồng.

Bảng 1: Công bố kết quả review bán niên chỉ số VN30

Kết quả review chỉ số VN30 – tháng 7/2022

HSX công bố kết quả review bán niên chỉ số VN30 tháng 7/2022; cổ phiếu VIB được thêm vào trong khi cổ phiếu PNJ bị loại ra, ngày có hiệu lực sẽ là ngày 1/8/2022. Kết quả này sát với dự báo của HSC.

VIB được thêm vào trong khi PNJ bị loại ra

Cổ phiếu VIB đã được thêm vào giỏ chỉ số VN30 do đáp ứng tất cả các tiêu chí của HSX và vốn hóa thị trường nằm trong top 30 cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của VIB trong đợt review này là khoảng 63.448 tỷ đồng (2,75 tỷ USD). Tỷ lệ free-float làm tròn của VIB là 55%, giá trị khớp lệnh bình quân đạt 60 tỷ đồng/ngày và khối lượng khớp lệnh bình quân khoảng 1,4 triệu cổ phiếu/ngày.

Mặt khác, giá trị vốn hóa thị trường bình quân của PNJ vào khoảng 23.634 tỷ đồng trong đợt review này, không còn nằm trong top 40 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất của giỏ chỉ số VN Allshares. Do đó, PNJ không đáp ứng các tiêu chí của HSX để được giữ lại trong chỉ số VN30.

Do đó, PNJ đã bị loại ra khỏi giỏ chỉ số VN30. Tỷ trọng hiện tại của PNJ trong giỏ chỉ số VN30 là khoảng 2%, trong khi chúng tôi ước tính cổ phiếu VIB sẽ được thêm vào giỏ chỉ số VN30 với tỷ trọng là 1,7%.

5 cổ phiếu dự phòng trong đợt review này bao gồm SSB, SHB, EIB, MSB và OCB với giá trị vốn hóa lần lượt là 56.445 tỷ đồng, 52.926 tỷ đồng, 36.413 tỷ đồng, 36.017 và 33.561 tỷ đồng.

Top 5 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất sẽ là HPG (9%), MWG (8,4%), TCB (6,9%), VPB (6,6%) và VHM (6,6%) chiếm 37,5% tổng tỷ trọng. Ngành ngân hàng, bao gồm 11 ngân hàng – TCB, VPB, MBB, VCB, STB, HDB, CTG, TPB, BID, VIB và ACB – chiếm khoảng 38,2% tổng tỷ trọng của giỏ chỉ số VN30, tiếp theo là ngành BĐS với 13,8%.

Ước tính mua/bán cổ phiếu từ quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, và KIM Growth VN30 ETF

Các quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Việc thay đổi tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VN30 sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của 4 quỹ ETF này. Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF này sẽ diễn ra vào ngày 29/7/2022. Tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại của các quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF lần lượt là 7.592 tỷ đồng (327 triệu USD), 81,4 tỷ đồng (3,5 triệu USD), 919,2 tỷ đồng (39,6 triệu USD) và 122,8 tỷ đồng (5,3 triệu USD).

HSC ước tính 4 quỹ ETF này sẽ mua vào khoảng 6,2 triệu cổ phiếu VIB và bán ra toàn bộ 1,8 triệu cổ phiếu PNJ. Ngoài ra, các quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể các cổ phiếu khác, bao gồm HPG (5,9 triệu cổ phiếu) và MWG (1,9 triệu cổ phiếu), và bán ra các cổ phiếu khác bao gồm MBB (1,5 triệu cổ phiếu) và VPB (1,2 triệu cổ phiếu) và VIC (1,1 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về thị giá và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review bán niên chỉ số VN30 tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1/2023.

Bảng 2: Danh sách cổ phiểu thành phần mới của VN30 Index

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra từ các quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.