Đại từ quan hệ là gì? – Luật Hoàng Phi

Đối với người học tiếng anh dù khi học hay làm các bài thi tiếng Anh thì các đại từ quan hệ là nội dung quen thuộc và thường xuyên được sử dụng. Đại từ quan hệ là một trong những kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng.

Đại từ quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (who, whom, whose, which, that ) hay các trạng từ quan hệ như (where, when, why). Như vậy có thể hiểu đại từ quan hệ là như sau: Đại từ quan hệ là một phần trong câu mệnh đề quan hệ. Đại từ quan hệ dùng để thay thế cho các đại từ khác trong tiếng Anh.

Chức năng ngữ pháp của đại từ quan hệ

Trong câu đại từ quan hệ thường có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:

+ Thay cho một danh từ ngay trước nó, làm một nhiệm vụ trong mệnh đề (clause) theo sau, liên kết mệnh đề với nhau.

+ Đại từ quan hệ có hình thức không thay đổi dù thay cho một danh từ số ít hay số nhiều.

+ Động từ theo sau thay đổi tùy theo tiền tiến từ của đại từ quan hệ. Mệnh đề có chứa đại từ quan hệ được gọi là mệnh đề quan hệ (relative clause) hay mệnh đề tính ngữ (adjective clause). Danh từ được đại từ quan hệ thay thế gọi là tiền tiến từ (antecedent) của nó.

Các đại từ quan hệ

Một số đại từ quan hệ phổ biến mà thường xuyên được sử dụng gồm:

+ Who: Là đại từ quan hệ chỉ người làm chủ ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm chủ ngữ cho động từ đứng sau nó. Who đóng vai trò như chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. Nó không chỉ được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người số ít mà còn có thể thay cho danh từ chỉ người số nhiều, danh từ chỉ một tập hợp người như committee, government, group, ….

Ví dụ:

My brother, who you met yesterday, is a teacher. (Anh trai tớ, người mà cậu đã gặp ngày hôm qua, là một thầy giáo.)

Trong mệnh đề quan hệ “who you met yesterday, is a teacher”, đại từ quan hệ “who” thay thế cho “My brother” và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu.

+ Whom: Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm tân ngữ cho động từ đứng sau nó. Theo sau whom là một chủ ngữ. Cũng giống như who, whom có thể thay thế cho danh từ chỉ một người hoặc một nhóm người trong cả mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.

Ví dụ:

Mard, whom we saw at school, is so handsome.

(Mard, người mà chúng ta đã gặp ở trường thật đẹp trai)

Trong mệnh đề quan hệ “whom we saw at school, is so handsome”, đại từ quan hệ “whom” thay thế cho “Mard” đóng vai trò làm tân ngữ.

+ Which: Which được dùng trong mệnh đề quan hệ để thay thế cho danh từ chỉ vật và có vai trò như chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu hoặc thay thế cho nghĩa của cả mệnh đề phía trước và được tách ra bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

It was the same picture which I saw yesterday.

(Đó là bức tranh mà tôi đã thấy hôm qua.)

Trong mệnh đề quan hệ là “which I saw yesterday.”, đại từ quan hệ “which” thay thế cho “the same picture” – danh từ chỉ vật đóng vai trò làm tân ngữ trong câu ứng với chủ ngữ “I” và động từ “saw”.

+ That: That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại Restricted Clause (Mệnh đề xác định). Ngoài ra, that còn thường được đi sau các hình thức so sánh nhất, đi sau các từ only, first, last, … hoặc các đại từ bất định như anyone, something, …

That đóng vai trò trong câu có thể là: chủ ngữ hoặc tân ngữ và cũng có thể đi kèm với giới từ để bổ sung thêm ý nghĩa cho giới từ đó. Nhưng giới từ sẽ không bao giờ đứng ngay trước that mà chỉ đứng ở cuối mệnh đề quan hệ.

Ví dụ:

The boy who/that is wearing a green jacket is my younger brother.

(Cậu bé người mà đang mặc một chiếc áo khoác xanh là em trai tôi.)

+ Whose: Loại mệnh đề quan hệ xác định. Thay thế cho từ chỉ sở hữu của người hoặc vật trong câu. Whose thường đứng ngay trước danh từ.

Ví dụ:

It’s a Tudor house, whose bedroom looks out over wonderful sea.

(Đó là nhà Tudor, căn nhà có phòng ngủ nhìn được toàn cảnh biển.)

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Đại từ quan hệ là gì. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.