Thông báo thêm đuôi G19 cho mã hàng nhà máy SEMV

Thông báo thêm đuôi G19 cho mã hàng nhà máy SEMV

Trân trọng gửi đến quý khách hàng thông báo mới nhất của hãng Schneider Electric về việc “thêm đuôi G19 cho các mã hàng nhà máy SEMV”. Quý khách hàng khi có nhu cầu đặt hàng vui lòng lưu ý về việc thay đổi này. “Theo đó, từ đầu năm 2020, các dây chuyền sản xuất dòng sản phẩm Vivace, 56 Series và ngắt điện phòng thấm nước của Schneider Electric tại nhà máy CMK, Malaysia đã chuyển về nhà máy SEMV Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm đuôi “_G19” vào các mã hàng dành riêng cho thị trường Việt Nam. Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm mà chỉ để dễ dàng quản lý nội bộ việc giao hàng cho từng nước trong khu vực” -Trích thông báo Schneider Electric- Cụ thể sẽ có 72 mã hàng sẽ được chuyển sang mã hàng mới thêm đuôi _G19: Mã hàng cũ Mã hàng mới Mô tả sản phẩm 30MD20_WE 30MD20_WE_G19 Công tắc đơn 2 cực 20A E15R_WE E15R_WE_G19 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A E15_15R_WE E15_15R_WE_G19 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A E25N_WE E25N_WE_G19 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, có đèn báo E25R_WE E25R_WE_G19 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A ESM15 ESM15_G19 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A ESM25 ESM25_G19 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A ESM31_1_2AR ESM31_1_2AR_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều 10AX ESM31_2_3A ESM31_2_3A_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX ESM32_1_2AR ESM32_1_2AR_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều 10AX ESM32_2_3A ESM32_2_3A_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX ESM33_1_2AR ESM33_1_2AR_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX ESM34_1_2AR ESM34_1_2AR_G19 Bộ công tắc Bộn 1 chiều 10AX KB113LS_AS KB113LS_AS_G19 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A KB113LS_WE KB113LS_WE_G19 Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A KB31BD_C_AS KB31BD_C_AS_G19 Bộ công tắc DND, PCU KB31BD_C_WE KB31BD_C_WE_G19 Bộ công tắc DND, PCU KB31BPB_AS KB31BPB_AS_G19 Bộ nút nhấn chuông 10A KB31BPB_WE KB31BPB_WE_G19 Bộ nút nhấn chuông 10A KB31D20NE_AS KB31D20NE_AS_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều 20A KB31D20NE_WE KB31D20NE_WE_G19 Bộ công tắc đơn 2 cực 20A KB31DR45N_AS KB31DR45N_AS_G19 Bộ công tắc đơn 2 cực 45A KB31DR45N_WE KB31DR45N_WE_G19 Bộ công tắc đơn 2 cực 45A KB31IA_AS KB31IA_AS_G19 Bộ công tắc trung gian 10AX KB31IA_WE KB31IA_WE_G19 Bộ công tắc trung gian 10AX KB31TB_AS KB31TB_AS_G19 Đấu nối dây 25A 250V KB31TB_WE KB31TB_WE_G19 Đấu nối dây 25A 250V KB31USB_AS KB31USB_AS_G19 Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A KB31USB_WE KB31USB_WE_G19 Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A KB31_1_AS KB31_1_AS_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX KB31_1_WE KB31_1_WE_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX KB31_AS KB31_AS_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX KB31_WE KB31_WE_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX KB32D20NE_AS KB32D20NE_AS_G19 Bộ công tắc đôi 2 cực 20A KB32D20NE_WE KB32D20NE_WE_G19 Bộ công tắc đôi 2 cực 20A KB32SDC_AS KB32SDC_AS_G19 Bộ công tắc đôi DND, PCU KB32SDC_WE KB32SDC_WE_G19 Bộ công tắc đôi DND, PCU KB32USB_AS KB32USB_AS_G19 Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A KB32USB_WE KB32USB_WE_G19 Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A KB32_1_AS KB32_1_AS_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX KB32_1_WE KB32_1_WE_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX KB32_AS KB32_AS_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX KB32_WE KB32_WE_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX KB33_1_AS KB33_1_AS_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX KB33_1_WE KB33_1_WE_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX KB33_AS KB33_AS_G19 Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX KB33_WE KB33_WE_G19 Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX KB34S_1_AS KB34S_1_AS_G19 Bộ 4 công tắc 1 chiều KB34S_1_WE KB34S_1_WE_G19 Bộ 4 công tắc 1 chiều KB34S_AS KB34S_AS_G19 Bộ 4 công tắc 2 chiều KB34S_WE KB34S_WE_G19 Bộ 4 công tắc 2 chiều KB413S_AS KB413S_AS_G19 Bộ ổ cắm đa năng 13A KB426US2_AS KB426US2_AS_G19 Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A KB426US2_WE KB426US2_WE_G19 Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A KB426US_AS KB426US_AS_G19 Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A KB426US_WE KB426US_WE_G19 Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A KBT413S_AS KBT413S_AS_G19 Bộ ổ đôi 3 chấu 13A KBT413S_WE KBT413S_WE_G19 Bộ ổ đôi 3 chấu 13A KBT727V_AS KBT727V_AS_G19 Bộ ổ cắm dao cạo râu KBT727V_WE KBT727V_WE_G19 Bộ ổ cắm dao cạo râu WHD20_GY WHD20_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 2P 20A WHD35_GY WHD35_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 2P 35A WHD55_GY WHD55_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 2P 55A WHD63_GY WHD63_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 2P 63A WHS20_GY WHS20_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 1P 20A WHS35_GY WHS35_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 1P 35A WHS55_GY WHS55_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 1P 55A WHT20_GY WHT20_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 3P 20A WHT35_GY WHT35_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 3P 35A WHT55_GY WHT55_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 3P 55A WHT63_GY WHT63_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 3P 63A WHT80_GY WHT80_GY_G19 Ngắt điện phòng thấm nước 3P 80A