Cấu trúc xã hội (Social structure) là gì? Yếu tố phân biệt các nền văn

Cấu trúc xã hội

Khái niệm

Cấu trúc xã hội trong tiếng Anh được gọi là social structure.

Cấu trúc xã hội thể hiện cấu tạo nền tảng của một nền văn hóa, bao gồm các nhóm xã hội, các thể chế, hệ thống địa vị xã hội, mối quan hệ giữa các địa vị này và quá trình qua đó các nguồn lực xã hội được phân bổ.

Cấu trúc xã hội có ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh từ việc lựa chọn mặt bằng sản xuất đến việc chọn các phương thức quảng cáo và chi phí kinh doanh ở một nước.

Yếu tố phân biệt các nền văn hoá

Ba yếu tố quan trọng của cấu trúc xã hội dùng để phân biệt các nền văn hóa là:

– Các nhóm xã hội: Con người trong tất cả các nền văn hóa tự hội họp với nhau thành các nhóm xã hội rất đa dạng – những tập hợp do hai hay nhiều người xác định nên và có ảnh hưởng qua lại với người khác. Các nhóm xã hội đóng góp vào việc xác định từng cá nhân và hình ảnh của bản thân họ.

Hai nhóm đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh ở mọi nơi là gia đình và giới tính. Gia đình có hai dạng thức khác nhau là gia đình hạt nhân (gồm cha mẹ, anh chị em) và gia đình mở rộng (gia đình hạt nhân cộng với ông, bà, cô, dì, chú, bác, cháu chắt…).

Trong một công ty nếu ông chủ hay người quản lí thuộc nhóm gia đình mở rộng thì họ có xu hướng tìm đến nguồn cung cấp mà người trong gia đình của họ làm việc ở đó trước tiên. Lúc này những yếu tố về giá cả và chất lượng không phải là những động cơ hiệu quả.

Còn giới tính được nhận biết qua các hành vi và thái độ về mặt xã hội đề cập đến vấn đề là nam hay nữ, chẳng hạn như phong cách ăn mặc và sở thích hoạt động.

– Địa vị xã hội: Một khía cạnh quan trọng khác của cấu trúc xã hội là cách thức một nền văn hóa phân chia dân số dựa theo địa vị xã hội. Có nền văn hóa chỉ có một số ít loại địa vị xã hội, nhưng cũng có nền văn hóa có nhiều loại địa vị xã hội.

Địa vị xã hội thường được xác định bởi một hay nhiều yếu tố nằm trong 3 yếu tố sau: Tính kế thừa gia đình, thu nhập và nghề nghiệp.

– Tính linh hoạt của xã hội: Đối với một nền văn hóa, phấn đấu lên tầng lớp xã hội cao hơn là dễ dàng, nhưng ngược lại, ở một số nền văn hóa khác điều này lại rất khó khăn và thậm chí là không thể.

Tính linh hoạt của xã hội là sự dễ dàng đối với các cá nhân có thể di chuyển lên hay xuống trong thứ bậc xã hội của một nền văn hóa.

Đối với hầu hết dân tộc trên thế giới ngày nay, một trong hai hệ thống quyết định tính linh hoạt của xã hội là:

+ Hệ thống đẳng cấp xã hội là hệ thống phân tầng xã hội, trong đó con người sinh ra ở một thứ bậc xã hội, hay đẳng cấp xã hội, không có cơ hội di chuyển sang một đẳng cấp khác.

+ Hệ thống giai cấp là một hệ thống phân tầng xã hội trong đó có khả năng cá nhân và hành động cá nhân quyết định địa vị xã hội và tính linh hoạt của xã hội.

(Tài liệu tham khảo: Kinh doanh quốc tế, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)