Báo chí là gì? Tìm hiểu khái niệm báo chí

1. Báo chí là gì? Tìm hiểu khái niệm báo chí

Theo Wikipedia: “Báo”, hay gọi đầy đủ là báo chí xuất phát từ 2 từ “báo”- thông báo, và “chí”- ghi lại. Hiểu một cách khái quát là những xuất bản định kỳ nhằm báo cáo về các sự vật, hiện tượng hay con người nổi bật mà xã hội cần quan tâm.

Điều 3 Luật Báo chí 2016: Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng qua các loại hình báo in, báo nói, báo viết hay báo điện tử.

Báo chí là gì? Tìm hiểu khái niệm báo chí

Khái niệm báo chí có nhiều cách định nghĩa khác nhau

Mở rộng ra, khái niệm báo chí cũng được sử dụng cho các phương pháp tìm kiếm tin tức, lối viết văn trên báo chú và các hoạt động ( có thể là chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp) của báo chí.

Trong xã hội hiện đại, báo chí là công cụ cung cấp thông tin chính và phản hồi ý kiến về các vấn đề của công chúng. Tuy nhiên, báo chí không phải lúc nào cũng chỉ giới hạn ở tìm kiếm và truyền tải thông tin. Truyền thông báo chí có thể mở rộng sang các hình thức khác như văn học và điện ảnh.

2. Tìm hiểu thêm một số thuật ngữ báo chí

  • Bài báo

Theo một cách hiểu rộng và không mang tính chuyên ngành, bài báo là bất kỳ văn bản nào có tác gia công bố trên mặt báo, trừ những mẩu tin. Trong quan niệm mang tính chuyên ngành, bài báo là một tác phẩm báo chí có nội dung và hình thức hoàn chỉnh, xuất hiện như môt bức thông điệp chứa đựng một thông tin cốt lõi, có mô tả, lý giải rõ ràng, cụ thể và logic về một sự kiện, hiện tượng hay vấn đề, quan niệm nào đó đang có ý nghĩa thời sự hay ý nghĩa xã hội quan trọng.

Tác giả bài báo phải tìm kiếm những mối liên hệ, xác định nguyên nhân, hệ quả, phân tích, xếp loại sự kiện.. Nội dung bài báo được tạo bởi những tư tưởng, quan niệm cơ bản, mang tính chính thống hay là quan niệm của một tập thể, cộng đồng kết hợp với những luận chứng, chứng cứ cụ thể.

  • Bút danh

Bút danh được hiểu là biệt hiểu của tác giả in trên sách, báo. Việc không sử dụng tên chính mà dùng tên tự đặt để khẳng định vai trò chủ thể và quyền sở hữu tác phẩm có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau:

Lý do an ninh chính trị: tác giả cần bí mật để tự bảo vệ mình trước nguy cơ truy tố và khủng bố cá nhân

Vì tính nhu cầu tinh thần: bút danh theo kỷ niệm riêng tư, nhằm gửi gắm một ý nguyện, kỳ vọng nào đó…

Báo chí là gì? Tìm hiểu khái niệm báo chí

Ký là một thể loại báo chí vó dung lưỡng và độ dài cơ động và linh hoạt

Đây là thuật ngữ địa diện cho một nhóm thể loại văn xuôi tự sự không hư cấu, được sử dụng chung trong cả văn học lẫn báo chí như bút ký, phòng sự, du lý, nhật ký. Ký có thể lấy cốt truyện làm điểm tựa để triển khai chủ đề, song thường là những cốt truyện ít kịch tính. Trong quá trình tái hiện sự thật đời sống, ký chú trọng tới những vấn đề xã hội hơn là những tính cách con người cụ thể.

Ký là một loại, bao gồm nhiều thể khác nhau với dung lượng và độ dài ở mỗi thể hết sức cơ động và linh hoạt. Nội dung phổ quát của ký vẫn là những ấn tượng nếm trải tươi mới, sự tiếp xúc với con người hay sự kiện đặc biệt với những kỷ niệm không thể lãng quên.

  • Ngôn ngữ báo chí

Là ngôn ngữ đặc trưng của các quá trình truyền tải thông tin báo chí. Báo in truyền thống báo gồm nhiều thể loại, mỗi thể loại có những yêu cầu ngôn ngữ riêng phù hợp với đặc điểm truyền thông của từng thể loại. Chính vì thế, ngôn ngữ báo chí một mặt dược hiểu như là tổng thể các ngôn ngữ thể loại. Sự đa dạng của thể loại dẫn đến sự đa dạng của ngôn ngữ báo chí.

Mặt khác, khái niệm ngôn ngữ báo chí được xác lập chủ yếu trong sự khu biệt với khái niệm ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ đời sống tự nhiên.

  • Sự kiện

Sự kiện là một hiện tượng vật chất, tinh thần nào đó đã xảy ra, được nhận biết là có ý nghĩa xã hội quan trọng. Trong hoạt động truyền thông, sự kiện được quan tâm như là một đối tượng phản ánh chủ yếu , trực tiếp và cấp thiết của báo chí và văn học nghệ thuật.

  • Thể loại

Được hiểu là tập hợp những đặc điểm rút ra từ hàng loạy các tác phẩm ngôn từ, nghệ thuật, được khái quát và biểu hiện bằng một thuật ngữ có tính ổn định tương đối trong một hệ thống các phương tiện phản ánh đời sống và sáng tạo tác phẩm.

Trên đây là một vài chia sẻ về khái niệm báo chí cũng như một số thuật ngữ báo chí cơ bản. Hi vọng bài viết đã đem đến thông tin hữu ích cho bạn đọc.

https://credit-n.ru/order/zaim-glavfinans.html