Top 9 tập tin là khái niệm chỉ tốt nhất, bạn nên biết

1 Đánh giá trong tin học tập tin là khái niệm chỉ

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.82 (986 vote)
 • Tóm tắt: Đánh giá trong tin học tập tin là khái niệm chỉ · Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng · BÀI VIẾT MỚI NHẤT · Bài phát biểu tết Trung thu 2022 hay nhất · Mẫu thư 

2 Trong tin học, tệp là khái niệm chỉ

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.74 (353 vote)
 • Tóm tắt: Câu trả lời này có hữu ích không? ; Câu 1: Để biểu diễn mỗi kí tự trong bảng mã ASCII cần sử dụng · 4,267 ; Câu 2: Dãy bit 10111 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số 

3 Trong tin học tệp là khái niệm chỉ?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 4.59 (423 vote)
 • Tóm tắt: Trong tin học tệp là khái niệm chỉ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài , tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …

4 Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 4.22 (413 vote)
 • Tóm tắt: ADSENSE. Câu hỏi: Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ. A. một văn bản. B. một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài. C. một gói tin
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …

5 Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ B. Một đơn vị lưu trữ thông tin

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 4 (549 vote)
 • Tóm tắt: Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ, 
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …

6 Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 3.91 (359 vote)
 • Tóm tắt: · Trả lời: Trong tin học tệp là khái niệm chỉ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài. Nhắc lại khái niệm tệp: còn được gọi là tập tin, là 
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …

7 Thư Mục Là Gì? Khái Niệm, Phân Biệt Thư Mục Và Tập Tin

 • Tác giả: nguyenkim.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.61 (242 vote)
 • Tóm tắt: Tập tin là gì? Tập tin hay tiếng Anh còn gọi là file. Tập tin cũng là một tập hợp nhưng là tập hợp rất nhiều loại thông tin dữ 
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …

8 Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ:A. Một văn bả

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 3.58 (211 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích : Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, tạo thành 
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …

9 Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 3.39 (447 vote)
 • Tóm tắt: Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí
 • Nguồn: Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip …