Skills Review 1 lớp 8 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Skills Review (phần 1→4 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon (Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn tâm thư Jon của cô ấy.)

Hướng dẫn dịch:

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. Bạn biết đấy, bảo tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

a. Tick (v) true (T) or false (F). (Đánh dấu chọn đúng (T) hoặc sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Kim thích đi thăm các viện bảo tàng vào cuối tuần.

2. Bảo tàng Điêu khắc Chăm có bộ sưu tập hiện vật Chăm lớn nhất.

3. Bảo tàng Điêu khắc Chăm có khoảng 2.500 hiện vật.

4. Bảo tàng Đà Nẵng là một bảo tàng mới.

5. Jon cho rằng việc đi thăm các viện bảo tàng là một điều tốt.

b. Write questions for the underlined phrases in the letter (Viết câu hỏi cho các cụm từ gạch chân trong thư.)

Gợi ý:

1. Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons?

2. How many objects are on display at the museum?

3. What can you learn in this museum?

Hướng dẫn dịch:

1. Kim thích đến thăm những bảo tàng nào vào các buổi chiều thứ bảy?

– Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

2. Có bao nhiêu hiện vật được trưng bày tại bảo tàng?

– Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng.

3. Bạn có thể học được gì ở bảo tàng này?

– Cậu có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây.

Speaking

2. Work in pairs. Talk about what your family members like to do in their free time. (Làm việc theo cặp. Nói về điều mà những thành viên gia đình bạn thích làm trong thời gian rảnh.)

Gợi ý:

– My dad likes to play chess with his neighborhouds.

– My mum likes making special food and cakes for us. She hates sitting around.

– My brothers adore listening to music and watching TV reality show.

– My sister loves walking in the park and flying kites.

– I love playing games and sports.

Hướng dẫn dịch:

– Bố tôi thích chơi cờ vua với những người hàng xóm của ông ấy.

– Mẹ tôi thích làm đồ ăn và bánh đặc biệt cho chúng tôi. Cô ấy ghét ngồi xung quanh.

– Anh em tôi thích nghe nhạc và xem chương trình truyền hình thực tế.

– Em gái tôi thích đi dạo trong công viên và thả diều.

– Tôi thích chơi game và thể thao.

Listening

3. Listen to the passage and choose the correct answer (Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. B 2. A 3. A 4. C 5. B

Nội dung bài nghe:

According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact the countryside of England today shows the wealth of landdowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.

English village communities are often small and close. They are warm usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: ‘Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more relaxing and you can’t tell who has money and who doesn’t’. People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.

Hướng dẫn dịch:

Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Country Life, khoảng 80% ân số nước Anh mơ ước sống ở nông thôn. Trong thực tế, vùng nông thôn của nước Anh ngày nay cho thấy sự giàu có của những người dân địa phương và những người có đủ khả năng để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố.

Cộng đồng các ngôi làng tiếng Anh thường nhỏ và gần gũi. Họ thường nồng nhiệt chào đón. Maggie, người sống ở Bắc Yorkshire, nói: ‘Cuộc sống ở làng quê là tuyệt vời và an toàn cho trẻ em. Có một cảm giác tuyệt vời về cộng đồng ở đây. Mọi thứ thoải mái hơn và bạn không thể biết ai có tiền và ai không có. Người dân ở vùng nông thôn ở Anh sử dụng phương tiện cá nhân nhiều hơn và môi trường không bị phá hủy nhiều.

Writing

4. Giving your opinion. Writing a paragraph giving your opinion about life in the countryside. You may begin like this: (Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở ở miền quê. Em có thể bắt đầu như thế này:)

Đoạn văn 1:

– In my opinion, life in the countryside has many good points. Firstly, country folks are more friendly than city folks. Secondly, life is slower and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. Finally, there are lots of traditional activities that we can do in the countryside such as horse-riding, swimming in the river or kite-flying. For these reasons, I like country life.

Đoạn văn 2:

– I think life in the countryside has many advantages. Firstly, people are very friendly and helpful. We can easily make friends with them. Secondly, the space is very large. We can play, shout or run around without disturbing others. Thirdly, we can go swimming, go fishing, fly kites and do other interesting things. Moreover, life is peaceful and simple here. It isn’t noisy and fast like in the city. Then food is very fresh and cheap here, especially vegetables. Finally, there are a lot of traditional activities that I can join. In short, if I have a chance to live in the country. I think I will be very happy.

Hướng dẫn dịch:

Đoạn văn 1:

Theo tôi, cuộc sống ở nông thôn có nhiều điểm tốt. Thứ nhất, người dân quê thân thiện hơn người thành phố. Thứ hai, cuộc sống chậm hơn và đơn giản hơn ở thành phố. Thực phẩm tươi hơn và không khí trong lành hơn. Cuối cùng, có rất nhiều hoạt động truyền thống mà chúng ta có thể làm ở nông thôn như cưỡi ngựa, bơi lội trên sông hoặc thả diều. Vì những lý do này, tôi thích cuộc sống đồng quê.

Đoạn văn 2:

Tôi nghĩ cuộc sống ở quê có nhiều thuận lợi. Thứ nhất, mọi người rất thân thiện và hữu ích. Chúng ta có thể dễ dàng kết bạn với họ. Thứ hai, không gian rất rộng. Chúng ta có thể chơi, la hét hoặc chạy xung quanh mà không làm phiền người khác. Thứ ba, chúng ta có thể đi bơi, đi câu cá, thả diều và làm những điều thú vị khác. Hơn nữa, cuộc sống ở đây rất yên bình và giản dị. Nó không ồn ào và nhanh chóng như trong thành phố. Sau đó, thực phẩm ở đây rất tươi và rẻ, đặc biệt là rau. Cuối cùng, có rất nhiều hoạt động truyền thống mà tôi có thể tham gia. Nói tóm lại, nếu tôi có cơ hội sống trong nước. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất hạnh phúc.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới REVIEW 1 (UNIT 1-2-3) khác:

  • Language Review (phần 1→7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and repeat the following … 2. Listen to the sentences …

  • Skills Review (phần 1→4 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following letter … 2. Work in pairs. Talk about …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

  • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
  • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
  • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án