Top 9 trình bày khái niệm nguồn lao động tốt nhất, đừng bỏ lỡ

1 Giá trị kinh tế học

 • Tác giả: giatrikinhtehoc.blogspot.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.92 (698 vote)
 • Tóm tắt: Nguồn lao động là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động và những người ngoài độ tuổi lao động đang làm việc 

2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở nông thôn

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.77 (416 vote)
 • Tóm tắt: Nguồn lao động là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ( theo quy định của nhà nước: nam có tuổi từ 16-60; nữ tuổi từ 16-55). Lực 
 • Nguồn: Trước đây trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung người lao động được coi là có việc làm và được xã hội thừa nhận là ngưới làm việc trong thành phần kinh tế quốc doanh, khu vực nhà nước và khu vực kinh tế tập thể. Trong cơ chế đó nhà nước bố trí việc …

3 Lao động là gì? Đặc điểm, ý nghĩa, cấu trúc hoạt động lao động?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 4.49 (200 vote)
 • Tóm tắt: · Vì vậy, khái niệm này chưa thể hiện rõ được hết các hoạt động lao động của con người. Trong giáo trình: Kinh tế học chính trị Mác – Lênin 
 • Nguồn: Hai khái niệm sau cơ bản giống nhau và khái quát được một cách toàn diện các hoạt động lao động phong phú của con người. Hoạt động lao động của con người có vai trò hết sức quan trọng. Trong lao động sản xuất ra của cải vật chất, con người luôn tác …

4 Lao động là gì? Các đặc điểm và ý nghĩa

 • Tác giả: nhanlucphatdat.com
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 4.37 (454 vote)
 • Tóm tắt: · Khái niệm về lao động là gì được nhiều người quan tâm tìm hiểu để không hiểu sao ý … Đất nước có nguồn lao động trẻ, chăm chỉ, dồi dào, 
 • Nguồn: Lao động được nâng cấp hơn giúp con người dần đổi mới suy nghĩ tiến bộ, tư duy tốt, biết cách làm việc năng suất cao, cống hiến cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế. Nước Việt Nam có nguồn cung lao động dồi dào nhưng chất lượng vẫn ở tầm trung, cho nên …

5 Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực

 • Tác giả: lyluanchinhtri.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.03 (480 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, theo khái niệm này, có một số được tính là nguồn nhân lực … Từ những luận điểm trình bày trên, phát triển nguồn nhân lực của một 
 • Nguồn: Khi chuyển dần sang nền kinh tế tri thức và trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định của nó. Các lý thuyết tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng, …

6 1 Nguồn lao động và lực lượng lao động

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 3.91 (543 vote)
 • Tóm tắt: Nguồn lao động và lực lượng lao động là khái niệm có ý nghĩa quan … Nguồn lao động xét về mặt chất lượng, cơ bản được đánh giá ở trình độ
 • Nguồn: CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM VÀ CÔNG TÁCGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM1.1 Nguồn lao động và lực lƣợng lao độngNguồn lao động và lực lượng lao động là khái niệm có ý nghĩa quantrọng làm cơ sở cho việc tính toán cân đối lao động – việc làm trong xã …

7 Khái niệm nguồn nhân lực – nguồn nhân lực là gì?

Khái niệm nguồn nhân lực - nguồn nhân lực là gì?
 • Tác giả: irdm.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.79 (214 vote)
 • Tóm tắt: Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó, nhân lực bao gồm toàn 
 • Nguồn: Nguồn lao động cũng được hiểu trên mặt số lượng. Như vậy, có một số được tính là nguồn nhân lực nhưng lại không phải là nguồn lao động, đó là: những người không có việc làm nhưng không tích cực tìm kiếm việc làm, tức là những người không có nhu cầu …

8 Hãy nêu khái niệm đúng về nguồn lao động ở nước ta

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.51 (356 vote)
 • Tóm tắt: Nguồn lao động là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động và những người ngoài độ tuổi lao 
 • Nguồn: Nguồn lao động cũng được hiểu trên mặt số lượng. Như vậy, có một số được tính là nguồn nhân lực nhưng lại không phải là nguồn lao động, đó là: những người không có việc làm nhưng không tích cực tìm kiếm việc làm, tức là những người không có nhu cầu …

9 Cơ sở lý luận về nguồn lao động – Vietsourcing Training Centre

 • Tác giả: vsc.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 3.36 (468 vote)
 • Tóm tắt: Nguồn lao động là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ( theo quy định của nhà nước: nam có tuổi từ 16-60; nữ tuổi từ 16-55)
 • Nguồn: Nguồn lao động cũng được hiểu trên mặt số lượng. Như vậy, có một số được tính là nguồn nhân lực nhưng lại không phải là nguồn lao động, đó là: những người không có việc làm nhưng không tích cực tìm kiếm việc làm, tức là những người không có nhu cầu …