Tiếng Anh lớp 12 – Unit 9: Choosing a Career – Học Hay – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 9 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tu-vung-tieng-anh-lop-12-moi/unit-9-choosing-a-career-hoc-hay-77.html

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 9 các bạn nhé!

Tiếng Anh lớp 12 – Unit 9: Choosing a Career

Listen and Read

Mai: Hi, Jim. How’re things? You look very busy!

Jim: Oh, I’m surfing the net. I’m trying to find out what options are available for school leavers.

Mai: So what do you want to do after you finish secondary school?

Jim: Hmm…. I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

Mai: Do you plan to go straight to university or join the workforce without pursuing further study?

Jim: Well, I want to go straight to university, but I’m also thinking of applying for a temporary job in the summer.

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I’m looking for work in marketing companies. I’d love to do smartphone marketing.

Mai: I see. You want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. I’ve secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you’ll have to study medicine.

Mai: Right. And I want to go to a medical university in the UK. You know, I took the IELTS two weeks ago, and I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council.

Jim: Great! Have you been in touch with The English Language Centre?

Mai: Yes, I have. They said they would send me the results next week. If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.

Jim: Good luck! And remember to practise your English more often.

Mai: Thanks a lot. I’ll try my best to. I want to speak English as fluently as you.

Jim: I hope that your dreams come true.

Mai: Thank you very much, Jim.

Bài dịch:

Mai: Chào, Jim. Mọi thứ thế nào? Bạn trông rất bận rộn!

Jim: Oh, mình đang lướt net. Mình đang cố gắng để tìm kiếm những sự lựa chọn đang có khi ra trường.

Mai: Vậy bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?

Jim: Hmm …. mình không biết, vì vậy mình đang tìm kiếm các trang web cho lời khuyên nghề nghiệp để mình có thể đưa ra một kế hoạch.

Mai: Bạn có định họcthẳng lên đại học hay tham gia vào lực lượng lao động mà không cần theo học nữa?

Jim: Ừ, mình muốn thi vào đại học, nhưng mình cũng nghĩ đến việc xin việc tạm thời vào mùa hè.

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Jim: Mình đang tìm kiếm công việc trong các công ty tiếp thị. Mình rất thích tiếp thị điện thoại thông minh.

Mai: Mình hiểu. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền khi học đại học.

Jim: Chính xác. Mình đã được đảm bảo một suốt học tại một trường đại học học về ngành kinh tế. Còn bạn thì sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?

Mai: À, mình rất thích làm việc trong bệnh viện. Mình muốn trở thành một bác sĩ.

Jim: Vậy bạn sẽ phải học về thuốc.

Mai: Đúng vậy. Và mình muốn đến học một trường đại học y ở Anh. Bạn biết đấy, mình đã thi IELTS hai tuần trước, và mình đang đợi kết quả từ Trung tâm Anh ngữ ở Hội đồng Anh.

Jim: Tuyệt vời! Bạn đã liên lạc với Trung tâm Anh ngữ chưa?

Mai: Ừ, mình đã liên lạc. Họ nói rằng họ sẽ gửi kết quả cho mình vào tuần tới. Nếu mình đạt được điểm số sàn là 6,5, mình sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Jim: Chúc may mắn! Và nhớ tập luyện tiếng Anh thường xuyên hơn.

Mai: Cảm ơn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mình muốn nói tiếng Anh lưu loát như bạn.

Jim: Mình hy vọng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Mai: Cảm ơn bạn rất nhiều, Jim.