Vẽ rắn thêm chân là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Ý nghĩa của thành ngữ “vẽ rắn thêm chân”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

vẽ rắn thêm chân có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu vẽ rắn thêm chân trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ vẽ rắn thêm chân trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ vẽ rắn thêm chân nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới vẽ rắn thêm chân

 • thuận buồm xuôi gió là gì?
 • lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là gì?
 • đá nát, vàng phai là gì?
 • vạ tay không bằng vạ miệng là gì?
 • gai trên rừng ai vót mà nhọn, trái trên cây ai vo mà tròn là gì?
 • vô phúc đáo tụng đình là gì?
 • ra môn ra khoai là gì?
 • chiêm hơn chiêm sít, mùa ít mùa nở là gì?
 • trốn chúa, lộn chồng là gì?
 • thuyền theo lái, gái theo chồng là gì?
 • sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng là gì?
 • nấu sử sôi kinh là gì?
 • nháo nhác như gà con lạc mẹ là gì?
 • ăn đậu nằm nhờ là gì?
 • nước lụt, chó nhảy bàn độc là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “vẽ rắn thêm chân” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

vẽ rắn thêm chân có nghĩa là: Hiểu biết nông cạn nhưng lại cố tỏ vẻ hiểu biết hơn người; vẽ vời, thêm thắt những điều không có trong thực tế; bịa đặt, dựng chuyện.

Đây là cách dùng câu vẽ rắn thêm chân. Thực chất, “vẽ rắn thêm chân” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ vẽ rắn thêm chân là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.